Herinrichting zuidplas Kraaiennest

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Weidevogelpact Midden-Delfland » Herinrichting zuidplas Kraaiennest

Grutto’s terug in het Kraaiennest

Grutto’s en andere weidevogels krijgen er een nieuwe plek bij om bij terugkeer uit Afrika aan te sterken voor het broedseizoen. De zuidelijke plas van het Kraaiennest (het recreatiegebied tussen Schipluiden en De Lier) is aangepast, zodat deze vogels er van het vroege voorjaar tot en met de zomer veilig kunnen rusten en voedsel kunnen vinden. “Het gaat niet goed met grutto’s en andere weidevogels, dus deze plekken zijn hard nodig” aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, en bedenker van het plan.

Na het graven van de Kraaiennest plassen ca 25 jaar geleden, is de zuidplas lange tijd een heel belangrijke plas geweest voor weidevogels. “Toen het waterpeil werd verhoogd, konden de vogels geen voedsel meer uit de bodem halen en vertrokken ze”, vervolgt Kleijweg.

Het peil in de plas wordt nu een gedeelte van het jaar weer verlaagd en de plas is iets vergraven. Het was hiervoor wel nodig dat de plas werd leeggepompt. Begin oktober 2020 hebben vrijwilligers van Sportvisserijbelangen Delfland (SVB) en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland de vissen uit de plas gevangen en uitgezet op andere plekken in ons gebied.

Afronding in zicht 

Aannemer Verboon, die de plas 30 jaar geleden aanlegde, heeft de graafwerkzaamheden inmiddels afgerond. In het midden van de plas zijn eilandjes ontstaan, die dienen als slikkengebied voor de grutto’s. Er staat een raster in het water ca 10 meter uit de kant om te voorkomen dat honden en vossen naar het midden van de plas zwemmen en de vogels verjagen. Om de open verbinding met de polder, waar de grutto’s broeden, te herstellen zijn de essen op de zuidelijke kade weggehaald. De wilgen in het riet zijn kort gezet en worden in hakhoutbeheer genomen.

Op 21 februari heeft Hoogheemraad Marcel Belt de inlaatstuw bij het aangepaste gemaaltje geopend om het water weer de plas in te laten en op peil te brengen (NAP -4,00 meter). Dat is mooi op tijd, want de eerste grutto’s en kieviten worden over een paar weken al verwacht. Binnenkort worden er o.a. nog fruitbomen aangeplant, een voedselakker ingezaaid en worden de schelpen over het eiland verdeeld.

Samenwerking

De aanpassing van de zuidplas van het Kraaiennest is een sterk staaltje samenwerking. Het Hoogheemraadschap, eigenaar van de plas die dient als waterberging, heeft het plan van het Weidevogelpact omarmt.

“Delfland denkt actief mee bij initiatieven van het Weidevogelpact. Door ons peilbeheer op deze plek aan te passen, dragen wij bij aan de biodiversiteit. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons gebied”, zegt Hoogheemraad Marcel Belt. “Dit project is een prachtig voorbeeld van samenwerking van verschillende gebiedspartners.”

Staatsbosbeheer die de droge gedeelten van het Kraaiennest beheert, heeft toestemming gegeven voor de kap van de essen. “Er is veel recreatiegebied in Midden-Delfland, maar dat wordt zelden gecombineerd met natuur. Het is mooi dat dit op deze plek voor weidevogels straks wel kan” aldus Laurens Bonekamp, beheerder bij Staatsbosbeheer. Ook Sportvisserijbelangen Delfland is bij het plan betrokken. “In de plas kan straks niet meer gevist worden, maar vissers zijn echte natuurmensen en dragen de weidevogels een warm hart toe”, zegt voorzitter Theo Stremme van SVB Delfland.

De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en de provincie Zuid-Holland. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

Herinrichting van de zuidplas is onderdeel van het project: ‘Impuls aan het weide- en vogellandschap Midden-Delfland’. Medemogelijk gemaakt met financiële steun van:

                                  

Zuidplas Kraaiennest op tv:

Werkzaamheden in volle gang WOS (5 november 2020)

Leegvissen Omroep West (5 oktober 2020)

Leegvissen WOS (2 oktober 2020)

Eerste ronde afvissen (februari 2020)

Groen licht voor plas zuidplas (november 2019)

Berichten over Zuidplas Kraaiennest:

Werkzaamheden zuidplas Kraaiennest van start

Herinrichting zuidplas Kraaiennest van start

Grutto’s terug in het Kraaiennest