Over Vockestaert

Home » Over Vockestaert

Wie zijn wij?
Welkom op de website van Vockestaert, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Midden-Delfland en omstreken. De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Vockestaert is de naam van een buurtschap in het hart van Midden-Delfland. Het karakter van deze streek staat model voor heel Midden-Delfland. Waar de naam Vockestaert precies vandaan komt is tot nu toe niet opgehelderd.

Agrarische natuurvereniging Vockestaert is in 1999 opgericht door boeren, die zich betrokken voelden bij Midden-Delfland. Ondertussen zijn vrijwel alle boeren uit het gebied lid van Vockestaert. Ook niet-agrariërs zijn van harte welkom bij Vockestaert. Door hun lidmaatschap ondersteunen zij eveneens de doelstellingen van Vockestaert en dat versterkt de vereniging.

Hoe zit Vockestaert organisatorisch in elkaar? Er zijn drie werkgroepen die verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur. De werkgroepen zijn: Groene en Blauwe Diensten, Agrarisch Natuurbeheer en Educatie/Recreatie. Verder heeft Vockestaert in 2009 de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland opgericht, die het onderhoud van recreatiegebieden coördineert en hiervoor – zoals de naam al zegt – een schaapskudde heeft aangekocht.

Boer Blijven in Midden-Delfland
Vockestaert en LTO Delflands Groen hebben in augustus 2011 de notitie ‘Boer blijven in Midden Delfland‘ opgesteld met de visie van beide organisaties over de toekomst van de landbouw in Midden-Delfland tot 2020.

Lid worden?
Interesse om lid te worden van Vockestaert?

Wij kennen twee lidmaatschappen, te weten voor agrarische leden en burgerleden.

Bent u agrariër, dan bedraagt het lidmaatschap 100 euro per jaar. Vanaf 2018 hanteren we in de praktijk echter een bedrag van € 50,-. Dit wordt zo nodig weer aangepast.

Voor burgerleden hebben we één tarief voor het lidmaatschap. Dat is 25 euro per jaar.

Als u donateur van Vockestaert wilt worden, dan is de jaarlijkse bijdrage minimaal 15 euro.

Mocht u lid of donateur willen worden dan kunt u zich aanmelden bij Astrid van der Kooij van Vockestaert. E-mail astrid@vockestaert.nl of 015-3807112.