Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Weidevogels

In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Nieuwe inschrijving Groenfonds Midden-Delfland

Vockestaert berichten

Nieuwe inschrijvingen Groenfonds Midden-Delfland

Alle informatie over de nieuwe inschrijving voor het Groenfonds vindt u op deze pagina.

Nieuws weidevogelpact

Op 27 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van het Weidevogelpact waarbij boeren, weidevogelbeschermers en jagers gezamenlijk afspraken hebben gemaakt om de weidevogels beter te beschermen tegen predatoren. Hier

Interview met schaapsherder Lex Thoen

Hier treft u de link naar een artikel over onze schaapskudde, een interview met een van onze herders, Lex Thoen, gepubliceerd in het blad Gezond Zijn/ Beter Worden.

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.