Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Weidevogels

In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Zaterdag 28 oktober BOER ZOEKT HULP > inschrijving gesloten!

Vockestaert berichten

Boer zoekt hulp: een succes

Vooral ’s morgens is het spannend voor de boer, wie er in het donker, voor de stal staat om te komen helpen met melken. Voor de helpers is het een

Resultaten weidevogelbeheer stemmen Agrarisch Collectief Midden-Delfland positief

Het najaar is vanouds het moment voor een terugblik op het voorbije broedseizoen en de ontwikkeling van de weidevogelstand in Midden-Delfland. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waar

Nieuwsbrief Hof van Delfland

Hier treft u een link naar de nieuwsbrief van oktober van Hof van Delfland, met aandacht voor wandelen over het nieuw geopende Voddijkpad en voor Boer zoekt hulp op 28

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.