Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Weidevogels

In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Terugblik Met Vockestaert de Boer op

Vockestaert berichten

Vogelquiz uitslag

    tureluur kuikens scholekster grutto leeuwerik kievitseieren   De winnaars worden volgende week op de hoogte gesteld.

Persbericht Polder Noord-Kethel

foto: Martin van Holsteijn Natuurmonumenten stuurde deze week een mooi persbericht uit: Eerste kievit uit ei gekropen in Polder Noord-Kethel Boswachter Hanneke Mesters van Natuurmonumenten zag het eerste kievitskuiken lopen

De koeien naar buiten

Het voorjaar lonkt en de koeien willen naar buiten. We wachten op het juiste moment en voor elke boer is dit moment weer anders. De boer kijkt naar zijn land

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.