Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Weidevogels

In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Inschrijven 4 seizoenenwandeling voor Villa Joep

Sheeplighting: een lichtjeswandeling met schapen

Vockestaert berichten

“Sheeplighting”: een lichtjeswandeling met schapen

Op zaterdag 22 december organiseert de Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland “Sheeplighting”: een lichtjeswandeling met schapen. Om 17.00 uur vertrekt de kudde met verlichte schapen bij de groene brug aan de Kasteelweg

Het Collectief presenteerde resultaten broedseizoen 2018 en acties Weidevogelpact

Donderdagavond 15 november presenteerde het Agrarisch Collectief Midden-Delfland de weidevogelresultaten van het broedseizoen 2018. Ferry van der Lans liet voor de pauze alle cijfers en grafieken zien, vergezeld met mooie

Boer zoekt hulp

Op 27 okt en 3 nov hebben onze boeren weer burgers en buitenlui blij gemaakt met een ochtend of middag meewerken op de boerderij. De deelnemers komen uit heel de

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.