Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Weidevogels

In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Inschrijven 4 seizoenenwandeling voor Villa Joep

Vockestaert berichten

De landingsbaan voor de weidevogels ligt klaar!

Het eerste weidevogelkerngebied in Zuid-Holland is geopend. Donderdag 14 maart rolden drie boeren samen met voorzitter Dirk van den Berg van het Weidevogelpact, gedeputeerde Floor Vermeulen, wethouder Sonja Smit van

Ruim 100 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant!

Voortkomend uit de subsidie die het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontving in oktober 2018, zijn er ruim 100 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant bij 14 deelnemers aan dit project van ANV Vockestaert.

Nieuwsbrief van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland komt naar u toe!

Het eerste kievitsei is inmiddels in Friesland al gevonden en de eerste nieuwsbrief van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland aan het begin van het weidevogelseizoen is ook klaar. Het weidevogelseizoen kan

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.