Groenfonds Midden-Delfland

Home » Diensten » Groenblauwe diensten » Groenfonds Midden-Delfland

Groenfonds Midden-Delfland

In 2000 is het convenant Harnaschpolder afgesloten door de gemeenten Midden-Delfland, Delft en later Den Haag en Maassluis. Dat resulteerde in een oprichting van het Groenfonds Midden-Delfland. Het fonds steunt primair op de natuurcompensatiegelden die, met name vanwege bebouwing van de Harnaschpolder, beschikbaar zijn gekomen.

Vanuit het rendement van dit fonds zouden onder andere twee doelstellingen moeten worden beloond:

– behoud en versterking van het open agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland;

– versterking van de relatie tussen stad en land.

 

Harnaschpolder--nieuwe-bestemming-woningbouw-en-bedrijventerrein

Harnaschpolder: nieuwe bestemming woningbouw en bedrijventerrein, foto GDP

Om aan deze doelstellingen te voldoen, kregen Vockestaert en LTO Delflands Groen in 2003 de opdracht om een puntensysteem te ontwikkelen voor groene diensten. Aan de hand van deze systematiek vindt beloning plaats voor het behoud en onderhoud van natuur en landschapselementen (knotbomen, fruitbomen, singels) en cultuurhistorische gebouwen. Maar ook voor maatregelen in de sfeer van natuur en biodiversiteit (oud grasland, beweiding met zeldzame rassen). Ook zijn eenmalige bijdragen mogelijk voor educatie (scholen op bezoek bij de boer) en recreatie of bedrijfsopenstelling. ANV Vockestaert verzorgt de uitvoering van dit zgn. puntensysteem.

In 2006 hebben 76 deelnemers een zesjarig contract afgesloten. In 2012 is een tweede nieuwe contractperiode van het Groenfonds voor de periode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2018 van start gegaan. 

Wilt u hierover meer informatie? Lees dan de folder. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. 

Vooruitlopend op de afloop van de huidige periode wordt er momenteel nagedacht over de wensen en mogelijkheden voor een nieuwe contractperiode.

Hier treft u de link naar de website van het Groenfonds Midden-Delfland