Weidevogelpact Midden-Delfland

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland

Het Weidevogelpact Midden-Delfland is een uniek samenwerkingsverband waarin op dit moment vier partijen samenwerken om de weidevogelstand in Midden-Delfland te verbeteren. Op 17 juni 2014 tekenden Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV afdeling Delfland (nu: Natuurlijk Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland de Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland. De vijf partijen hebben destijds door het sluiten van het Weidevogelpact aan willen geven dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om de achteruitgang van de weidevogelstand in Midden-Delfland tegen te gaan en het tij weer ten goede te keren.

Het Weidevogelpact is de (alternatieve) invulling van het IODS-projectonderdeel ‘250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer’. Toen bleek dat dit projectonderdeel in kwantitatieve zin niet kon worden behaald, is de Provincie Zuid-Holland gaan zoeken naar alternatieven om aan de compensatieverplichting voor het doortrekken van de A4 te voldoen. Met de betrokken partijen is er voor gekozen de doelstelling tot het verbeteren van de weidevogelstand in Midden-Delfland in kwalitatieve zin te gaan realiseren door het starten en faciliteren van het samenwerkingsverband Weidevogelpact Midden-Delfland.

Sinds 1 januari 2017 is Agrarische Natuurvereniging Vockestaert verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van het Weidevogelpact. Begin 2021 heeft LTO Noord afdeling Delflands Groen het samenwerkingsverband verlaten en werken de Pactpartijen met z’n 4e verder.

Naast de vier Pactpartijen wordt er nauw samengewerkt met drie kernleden: Gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland. Vanaf oktober 2022 zijn twee melkveehouders uit het Weidevogelcafé aangehaakt bij het Weidevogelpact. Zij leveren op persoonlijke titel agrarische inbreng in het weidevogelpact na het uittreden van LTO. In 2023 is Staatsbosbeheer uitgenodigd om deel te nemen aan de Pactvergaderingen. Dit is een waardevolle toevoeging aan de gesprekstafel nu Staatsbosbeheer beoogd beheerder is in het te realiseren weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw.

De Pactpartijen
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
Natuurlijk Delfland
Natuurmonumenten
Vogelwerkgroep Midden-Delfland

De Kernleden
Gemeente Midden-Delfland
Hoogheemraadschap van Delfland
Provincie Zuid-Holland