Educatie

Home » Diensten » Educatie

Educatie

Basisscholen Op bezoek bij de boer  ‘Stilte naast de Stad’
Voor het onderwijs op basisscholen heeft Vockestaert het project ‘Stilte naast de Stad’. Dit is ontstaan uit de inspanningen van de natuur- en milieueducatiecentra (NME’s) van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Den Haag en Delft in samenwerking met Vockestaert. Later is er de samenwerking bijgekomen van ZuivelNL die de promotie van zuivel op deze manier integreert.
ANV Vockestaert verzorgt het gebied rondom Midden-Delfland waaronder valt Den Haag, Delft, Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw, Den Hoorn, Schipluiden, Maasland,Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en het hele Westland.

Met je klas naar de boerderij

Aanbod voor de scholen
Groep 1-2
bij Peter en Corine Zeeuw, Westgaag 11 in Maasland en in overleg met de andere lesboeren.
Groep 3 t/m 8 via de reguliere inschrijfmethode bij de NME centra. Niet alle boeren doen alle groepen. Anders kan er altijd overlegd worden.

Via ‘Stilte naast de Stad’ maken kinderen van de basisscholen op speelse wijze kennis met de natuur en het milieu bij de educatieboeren in Midden-Delfland. Om de kinderen goed voor te bereiden op ‘dit avontuur in de natuur’ kunnen de kinderen zich voorbereiden met materialen die beschikbaar worden gesteld door Zuivelonline .

Het Voorgezet Onderwijs
Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is er een veldwerkproject ontwikkeld in samenwerking met docenten van verschillende vakgebieden. Deze opdrachten zijn bij een aantal boeren uit te voeren, waarbij de vakdocenten het programma samenstellen in overleg met de betreffende boer.

Leerlingen uit de hoogste klas van de onderbouw en de laagste klas van de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs kunnen, als eventuele voorbereiding op een profielwerkstuk, opdrachten uitvoeren waarbij zij een wat groter gebied uit Midden-Delfland onderzoeken.

Niet alle boeren die klassen ontvangen doen aan alle drie de mogelijkheden mee. Zie in de lijst en op de kaart welke boer aan welke activiteit, soms meer dan één, meedoet.

Partners in Educatie

ZuivelNL
Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt dé basis voor meer aandacht voor duurzame productie en consumptie van voedsel. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen te informeren over de gehele zuivelketen: van gras tot glas. Door leerlingen van basisscholen excursies aan te bieden naar melkveebedrijven wordt hen uitgelegd hoe de koe melk produceert en hoe melk daarna wordt verwerkt tot de zuivelproducten die zij kennen uit de winkel. Deze informatie wordt ondersteund door lesmateriaal dat in aanloop naar het bezoek wordt verstrekt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding thuis en op de basisschool en de rol die zuivelproducten daarbij kunnen spelen.

 

 

Boerderij Educatie Nederland
Het Platform Boerderijeducatie Nederland bestaat uit een samenwerking van regionale initiatieven op het gebied van boerderijeducatie. Partijen willen hierdoor komen tot een verdere professionalisering en uniformering van boerderijeducatie in Nederland door middel van het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland en door gebruik te maken van elkaars expertise.

Het platform wordt gefinancierd door de deelnemende educatieboeren en ontvangt subsidie van ZuivelNL en het programma Jong Leren Eten.

 

 

Groenfonds Midden-Delfland, een uniek fonds
Eén van de voornaamste activiteiten van het fonds is het betalen van ‘groene diensten’ geleverd door met name de melkveehouderij Midden-Delfland, als drager van het landschap. Die diensten zijn niet alleen natuur- en landschappelijke maatregelen zoals onderhoud van knotwilgen, oude boerderijen en weidevogelbeheer, maar ook schoolklassen op de boerderij ontvangen en wandelen over boerenland.

 

 

 

Samenwerking met De Stad Uit, Rotterdam

Stichting lekker groen wil kinderen de stad uit hebben en het groen in.

Kijk op website de Stad uit
koe de stad uit               logo koe de stad uit