Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

 

Agrarisch Collectief Midden-Delfland probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten dat de weidevogel populatie behouden blijft. Hiervoor kunnen beheerpakketten worden afgesloten, met bijbehorende vergoedingen. Alle informatie vindt u in de balk hiernaast.

Bent u deelnemer ANLb? Dan kunt u uw beheer, kaarten, contracten, uitbetalingen en meer inzien door in te loggen op mijnboerennatuur.nl

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Vanaf 2016 is het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) veranderd. De organisatie van het beheer gaat sindsdien via een collectieve benadering. De overheid maakt geen afspraken meer met de individuele grondgebruikers, maar met agrarisch collectieven. Het agrarisch collectief Midden-Delfland is één van de 40 landelijke en 8 Zuid-Hollandse gecertificeerde collectieven.

Het ANLb is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanaf de GLB periode 2023-2028 zijn er veel zaken aangepast: de basispremie gaat omlaag, er zijn nieuwe conditionaliteiten (Goede Landbouw- en Milieucondities en randvoorwaarden) en er zijn eco-regelingen in het leven geroepen. De verschillende regelingen (eco-regeling, ANLb, Groenfonds, etc.) kunnen overlap vertonen. Over al deze zaken leest u meer via GLB 2023-2028 in het keuzemenu in de linker balk.

Provincie Zuid-Holland stelt jaarlijks een Natuurbeheerplan op, dat invloed heeft op het ANLb. Het collectief maakt met provincie Zuid-Holland daarnaast ‘voordeurafspraken’ over de gewenste prestaties. bijvoorbeeld in termen van aantallen hectares weidevogelbeheer. Bij die voordeurafspraken moet voldoende ruimte zijn voor regionaal maatwerk bij het maken van (achterdeur)afspraken met de individuele deelnemers. Het agrarisch collectief ziet toe op de juiste uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied, controleert (naast controles door de NVWA) en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen.

Boerennatuur

Alle collectieven van Nederland hebben zich verenigd in BoerenNatuur Nederland. Meer informatie over wat zij doen, de andere collectieven en actuele ontwikkelingen rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunt u vinden op www.boerennatuur.nl

De brochure van BoerenNatuur kunt u hier downloaden.

 

 

 

Tureluurkuikens (foto: Ton van Schie)