Vergoedingen beheerpakketten en toeslagen

Home » Diensten » Weidevogels » Agrarisch Collectief Midden-Delfland » Vergoedingen beheerpakketten en toeslagen

Vergoedingen beheerpakketten en toeslagen                             

Onderstaand een overzicht van de diverse vergoedingen voor de beheerpakketten en de toeslagen (mozaïek en territoria).

De geel gemarkeerde tekst is een wijziging t.o.v. het vorige beheerjaar. Dit kan bijv. een aangepast of nieuw beheereis/-voorschrift of een nieuw pakket(variant) zijn.

Beheerpakketten

Code Pakketgroep Beheerpakket Verg_ha Verg_m
A01a weidevogelgrasland met rustperiode rust van 1 april tot 1 juni € 400,07 /ha
A01b weidevogelgrasland met rustperiode rust van 1 april tot 8 juni € 466,46 /ha
A01c weidevogelgrasland met rustperiode rust van 1 april tot 15 juni € 623,72 /ha
A01d weidevogelgrasland met rustperiode rust van 1 april tot 22 juni € 702,04 /ha
ZA01e slootkantrand met rustperiode rust > 2m1 uit waterlijn van 1 april tot 1 juli € 0,50 /m
ZA01i slootkantrand met rustperiode rust > 2m1 uit waterlijn van 1 april tot 1 augustus € 0,66 /m
A01l weidevogelgrasland met rustperiode/voorweiden rust van 1 mei tot 15 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 328,56 /ha
A01m weidevogelgrasland met rustperiode/voorweiden rust van 8 mei tot 22 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 328,56 /ha
A01q weidevogelgrasland met rustperiode/voorweiden rust van 1 mei tot 1 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 174,24 /ha
A01r weidevogelgrasland met rustperiode/voorweiden rust van 8 mei tot 8 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 174,24 /ha
A01s weidevogelgrasland met rustperiode/voorweiden rust van 1 mei tot 8 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 203,28 /ha
A01t weidevogelgrasland met rustperiode/voorweiden rust van 8 mei tot 15 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 203,28 /ha
ZA01u rustperiode/voorweiden rust van 15 mei tot 15 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 174,24 /ha
ZA01v rustperiode/voorweiden rust van 15 mei tot 22 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 203,28 /ha
ZA01w rustperiode/voorweiden rust van 15 mei tot 28 juni, niet maaien voorafgaand; voorweiden € 328,56 /ha
A02a kuikenvelden min 2BP/ha, min 0,5 ha rust 1 mei-1 augustus, tenminste 2 weken; einddatum na 1 juni € 292,21 /ha
A02b kuikenvelden min 2BP/ha, min 0,5 ha rust 1 mei-1 augustus, tenminste 3 weken; einddatum na 1 juni € 438,61 /ha
A02c kuikenvelden min 2BP/ha, min 0,5 ha rust 1 mei-1 augustus, tenminste 4 weken; einddatum na 1 juni € 585,02 /ha
A02d kuikenvelden min 2BP/ha, min 0,5 ha rust 1 mei-1 augustus, tenminste 5 weken; einddatum na 1 juni € 731,42 /ha
A02e kuikenvelden min 2BP/ha, min 0,5 ha rust 1 mei-1 augustus, tenminste 6 weken; einddatum na 1 juni € 877,83 /ha
A03a plas-dras inundatie 5-20cm van 15 februari tot 15 april € 875,84 /ha
A03b plas-dras inundatie 5-20cm van 15 februari tot 15 mei € 1389,45 /ha
A03c plas-dras inundatie 5-20cm van 15 februari tot 15 juni € 2307,24 /ha
A03d plas-dras inundatie 5-20cm van 15 februari tot 1 augustus € 2307,24 /ha
A03e plas-dras greppel inundatie >5cm van 15 februari tot 15 april € 1125,84 /ha.
A03f plas-dras greppel inundatie >5cm van 15 februari tot 15 mei € 1639,45 /ha,
A03g plas-dras greppel inundatie >5cm van 15 februari tot 15 juni € 2307,24 /ha
A03h plas-dras greppel inundatie >5cm van 15 februari tot 1 aug. € 2557,24 /ha
A03i plas-dras greppel inundatie 15 mei-1 augustus, tenminste 3 weken € 942,17 /ha
A03j plas-dras greppel inundatie 15 mei-1 augustus, tenminste 1 maand € 1172,89 /ha
A03k plas-dras greppel inundatie 15 mei-1 augustus, tenminste 6 weken € 1634,34 /ha
A03l plas-dras greppel inundatie 15 mei-1 augustus, tenminste 2 maanden € 2095,78 /ha
A03o plas-dras inundatie 5-20cm van 1 maart tot 1 juni € 1.544,46 /ha
A03p plas-dras inundatie 5-20cm van 1 maart tot 1 juli € 2.307,23 /ha
A04a legselbeheer nestbescherming op grasland € 0,00 /ha
ZA04a legselbeheer nestenclave bij maaien; 50m²; melden bij Vogelwerkgroep MD € 20,00 /stk
A04b legselbeheer rustperiode op bouwland 1 april – 15 mei € 337,58 /ha
A04c legselbeheer nestbescherming op bouwland € 0,00 /ha
A04d nestbescherming min 2BP/ha, min 0,5 ha 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus Min € 200,00/ha  of 2*T1
A04e nestbescherming min 2BP/ha, min 0,5 ha 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus Min € 300,00 /ha of 3*T1
ZA04f greppel op bouwland greppel op bouwland € 0,30 /m
A04i legselbeheer rustperiode op bouwland 1 april – 22 mei € 337,58 /ha
A04j legselbeheer rustperiode op bouwland 1 april – 1 juni € 371,34 /ha
ZA04k legselbeheer Dagelijkse beweiding naast bouwland; van 1 april tot 15 mei; Opp. <= bouwland € 121,61 /ha
A05a kruidenrijk grasland kruidenrijk grasland met rustperiode tot 15 juni € 1200,52 /ha
A05b kruidenrijk grasland kruidenrijk grasland met rustperiode tot 22 juni € 1380,68 /ha
A05c kruidenrijk grasland kruidenrijk grasland met rustperiode tot 1 juli € 1483,63 /ha
A05d kruidenrijk grasland kruidenrijk grasland met rustperiode tot 8 juli € 1586,58 /ha
A05e kruidenrijk grasland kruidenrijk grasland met rustperiode tot 15 juli € 1658,65 /ha
A05h kruidenrijk grasland kruidenrijk graslandrand klasse A € 1020,36 /ha
A05i kruidenrijk grasland kruidenrijk graslandrand klasse B € 1149,04 /ha
A06a extensief beweid weidevogelgrasland rustperiode van 1 april tot 15 juni, min. 1 max 1,5 GVE € 557,84 /ha
A06b extensief beweid weidevogelgrasland rustperiode van 1 april tot 15 oktober, max 0,5 GVE € 1869,70 /ha
A06c extensief beweid weidevogelgrasland rustperiode van 1 april tot 15 juni, min. 1 max 3 GVE € 382,50 /ha
A07a ruige mest rijland ruige mest rijland € 110,98 /ha
A08a hoog waterpeil peilverhoging minstens 20cm € 100,85 /ha
A08b hoog waterpeil peilverhoging minstens 30cm € 151,28 /ha
A08c hoog waterpeil peilverhoging minstens 40cm € 201,70 /ha
L10a natuurvriendelijke oever natuurvriendelijke oever € 0,42 /m
L10b natuurvriendelijke oever natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing € 0,42 /m
L12a duurzaam slootbeheer baggeren met baggerpomp € 0,14 /m
L12b duurzaam slootbeheer ecologisch slootschonen € 0,10 /m
L12c duurzaam slootbeheer bufferzone € 0,06 /m

Toeslagen

Code Toeslag Omschrijving Verg_ha
T1 Toeslag Territoria Broedvogels Territoria telling rond 1 mei + telling rond 1 juni; afhankelijk van budget € 40,00 /BP
T2a Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  2 mozaïeken

Mozaïek beheer >10% van areaal; afhankelijk van budget € 200,00 /ha
T2b Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  2 mozaïeken

Mozaïek beheer >15% van areaal; afhankelijk van budget € 250,00 /ha
T2c Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  2 mozaïeken

Mozaïek beheer >20% van areaal; afhankelijk van budget € 300,00 /ha
T2d Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  2 mozaïeken

Mozaïek beheer >25% van areaal; afhankelijk van budget € 325,00 /ha
T2e Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  2 mozaïeken

Mozaïek beheer >30% van areaal; afhankelijk van budget € 350,00 /ha
T3a Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  3 mozaïeken

Mozaïek beheer >10% van areaal; afhankelijk van budget € 225,00 /ha
T3b Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  3 mozaïeken

Mozaïek beheer >15% van areaal; afhankelijk van budget € 275,00 /ha
T3c Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  3 mozaïeken

Mozaïek beheer >20% van areaal; afhankelijk van budget € 325,00 /ha
T3d Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  3 mozaïeken

Mozaïek beheer >25% van areaal; afhankelijk van budget € 375,00 /ha
T3e Toeslag Mozaïekbeheer Open

Grasland  3 mozaïeken

Mozaïek beheer >30% van areaal; afhankelijk van budget € 425,00 /ha