Weidevogelresultaten

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Weidevogelresultaten

Weidevogelseizoen 2021

3 juli is het weidevogelseizoen weer als vanouds afgesloten met een gezellige BBQ voor boeren, weidevogelvrijwilligers en gebiedspartijen. 2021 was voor weidevogels en hun kuikens een veel beter jaar dan het droge rampjaar van 2020. Een koud en nat voorjaar blijkt voor kuikens helemaal niet zo problematisch en pakte goed uit. Misschien ook niet zo gek, want steltlopers broeden ook op de toendra en daar is het vaak nog kouder. Door de nattigheid groeide dit jaar het gras niet zo hard. Er was meer voedsel beschikbaar, want insecten komen op vocht af en zijn bij koud weer trager en makkelijker te pakken door de kuikens. Daarnaast zit bij nattigheid het bodemleven hoger en is het bereikbaar. Met slecht weer kunnen buizerd en vos lastig jagen, dus de vogels hebben ook minder last gehad van predatoren. Door de regen en het korte gras werden de meeste percelen pas tegen 1 juni gemaaid. Hierdoor hebben de meeste vogels rustig en beschut kunnen broeden en de kuikens hebben langer kunnen profiteren van de veiligheid en het voedsel op ongemaaide percelen.

In Midden-Delfland broeden nog ca. 450 paar grutto’s. Ze clusteren zich voornamelijk in gebied waar aan intensief weidevogelbeheer wordt gedaan. Er zijn dit jaar iets minder grutto territoria geteld dan in 2020, maar het broedsucces was veel beter. Ook de kievit deed het goed. Deze soort komt je door heel het gebied tegen. Dit jaar vaak met kuikens. Voor de tureluur was het zelfs een zeer goed seizoen. Deze vogels reageren snel op vochtige omstandigheden. Daarnaast heeft deze soort ook het minste last van predatie, omdat de nesten heel goed verstopt worden. Dit jaar kregen bijna alle broedparen een deel van hun jongen groot. Qua verspreiding zit de tureluur tussen de kievit en de grutto in, niet zo breed als de kievit, maar je ziet ze op meer plekken dan grutto’s.

Kluut met kuiken in het Kraaiennest (foto: Michel Kuijpers)

In tegenstelling tot vorig jaar werden er in 2021 helaas bijna geen zomertalingen gezien. Maar dit heeft waarschijnlijk te maken met de overwintering en de jacht op deze eenden in andere landen. De patrijs lijkt een comeback te maken. De soort was bijna opgegeven voor Midden-Delfland, maar is dit voorjaar weer gezien in de Dijkpolder waar ze 8 jongen hebben groot gebracht. Ook in de Commandeurspolder, Polder Schieveen en de Zouteveen doken weer exemplaren op. Tot slot bleek de nieuwe Gruttoplas in het Kraaiennest dit 1e voorjaar na realisatie, direct een succes. Naast veel grutto’s trok de plas ook 23 paar kluten. Gemiddeld hebben de kluten 2,5 kuiken groot gebracht, dat is een ongekend hoog broedsucces voor kluten en mag zeker genoemd worden.

 

Sinds 2016 brengt het Agrarisch Collectief Midden-Delfland in samenwerking met de Vogelwerkgroep Midden-Delfland jaarlijks een leaflet uit met daarin de resultaten van het broedseizoen, projecten die zijn uitgevoerd, etc. Hieronder staan de leafleats op een rij. Klik op het betreffende jaar om de resultaten te bekijken.

Weidevogelseizoen 2016

Weidevogelseizoen 2017  & inlegvel 2017

Weidevogelseizoen 2018

Weidevogelseizoen 2019

Weidevogelseizoen 2020

Weidevogelseizoen 2021

In 2021 is er wederom een gebiedsdekkende kaart gemaakt met daarop alle waargenomen weidevogelterritoria. Op deze kaart staan naast de weidevogels in agrarisch gebied, ook de weidevogels in natuurgebieden. Deze kaart download u hier: Stippenkaart MD 2021