Onderbouw VO

Home » Diensten » Educatie » Onderbouw VO

Veldprojecten voor onderbouw Voortgezet Onderwijs

Voor de derde klassen HAVO en VWO is een veldwerkproject ontwikkeld met opdrachten voor verschillende vakgebieden zoals aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en scheikunde. U kunt als vakdocent met uw eigen klassen de opdrachten uitvoeren, maar er ook een vakoverstijgend project van maken. Bij dit project bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, na goed overleg met Vockestaert en de boer van uw keuze over de mogelijkheden op zijn erf en zijn rol binnen het programma.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Vockestaert, Astrid van der Kooij, op maandag, dinsdag en donderdag.

N.B.: in deze ontwikkelperiode wordt, mede dankzij enkele startsubsidies voor dit project van Groenfonds en Fonds 1818, nog geen bijdrage in de kosten van deze lessen gevraagd. Denk hierbij aan kosten in verband met het gebruik van het bedrijfsterrein en het beslag op de tijd van de boer en/of eigenaar.

Huisregels:

  • voor de basisinformatie neemt u contact op met Vockestaert;
  • hierna kan een programma in goed overleg worden samengesteld tussen boer en docent;
  • de boer bepaalt waar de opdrachten op het erf kunnen plaatsvinden;
  • de docent is verantwoordelijk voor het programma;
  • per klas gaan minimaal twee actief betrokken begeleiders mee;
  • de leerlingen hebben respect voor de woon- en werkomgeving waar zij te gast zijn;
  • de boer bepaalt de plek waar pauze gehouden kan worden en waar consumpties kunnen worden genuttigd.
  • De eerste vier basisopdrachten zijn ontwikkeld door docenten van het Christelijk Lyceum Delft. U wordt uitgenodigd om nieuwe veldwerkopdrachten te ontwikkelen en deze ook op de website te plaatsen. Neem hiertoe contact op met het kantoor van Vockestaert.

Aardrijkskunde
Hieronder de eerste lessen aardrijkskunde die zijn ontwikkeld door het CLD Delft en die beschikbaar zijn als PDF bestand. Nogmaals, u wordt van harte uitgenodigd mee te denken en suggesties voor aanpassingen, uitbreidingen of volledig nieuwe lessen te doen!

Veldwerk grondboring
Cartografie veldwerk aardrijkskunde
Landschapsgenese veldwerk aardrijkskunde

Biologie
Hieronder de eerste lessen biologie die zijn ontwikkeld door het CLD Delft en die beschikbaar zijn als PDF bestand.

Waterleven veldwerk biologie
Veldwerk algen
Ethologie veldwerk biologie

Geschiedenis
Hieronder de eerste les geschiedenis die is ontwikkeld door het CLD Delft en die beschikbaar is als PDF bestand.

Veldwerk geschiedenis

Scheikunde
Hieronder de les scheikunde die is ontwikkeld door het CLD Delft en die beschikbaar is als PDF-bestand.

Mineralen veldwerk skbi

Natuurkunde
Hieronder de eerste les natuurkunde die is ontwikkeld door het CLD Delft en die beschikbaar is als PDF bestand.

Debietmeting veldwerk natuurkunde