Leerkrachten

Home » Diensten » Educatie » Vockestaert Junior » Leerkrachten

Leerkrachten

Welkom op de Vockestaert Junior site. Deze is als voorbereiding op het bezoek bij de boerderij.

leerkrachten

Boerderij bezoek

Stilte naast de Stad
Een excursie op locatie met vooraf in de klas een voorbereiding met het aangeboden lesmateriaal. De lessen zijn bedoeld voor: groep 6, 7 en 8 (afhankelijk van het NME-centrum). Al eeuwenlang wonen en leven er boeren in Midden-Delfland dat ingeklemd ligt tussen de steden Den Haag, Delft, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Om de kinderen uit de omliggende steden kennis te laten maken met het boerenleven, organiseert de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert in samenwerking met de Nederlandse Zuivelstichting en de natuur- en milieueducatie (NME) centra van Delft, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de les ‘Stilte naast de Stad’.

Kinderen uit de stad hebben vaak geen idee hoe het leven op de boerderij eruit ziet. Vragen als ‘Slaapt u ook in het stro?’ of ‘Geven de bruine koeien chocolademelk?’ worden regelmatig gesteld aan de boeren. Reden te meer om een bezoek aan een boerderij te organiseren.

Hoe gaat een les in z’n werk?
De educatieboer ontvangt de kinderen op zijn/haar boerderij in Midden-Delfland. Vervolgens worden de opdrachten uitgelegd. Gemiddeld gaat het om zes opdrachten die in circuitvorm worden gevolgd en op maat zijn gemaakt. De opdrachten laten in de praktijk zien wat er vooraf door de leerkracht behandeld is. De kinderen gebruiken het boekje ‘Op bezoek bij de boer’ dat ze na de les mee naar huis mogen nemen. Het bezoek duurt ongeveer twee uur.

De leerkracht blijft verantwoordelijk tijdens de les voor de orde en niet de boer.
Zorg dat de kinderen kleding en evt. kaplaarzen aan hebben die een beetje vuil mogen worden.


Na het bezoek kunnen de antwoorden besproken worden in de klas. Antwoorden Op bezoek bij de boer

Wanneer en hoe op bezoek?
De boerderijen liggen verspreid in Midden-Delfland. Vervoer per fiets of auto is het handigst. Per groep is een begeleider verplicht en voorbereiding op school (leskist) is noodzakelijk. De bezoeken kunnen – afhankelijk van de boer – plaatsvinden in de maanden september, oktober of in maart, april, mei en juni. Het bezoek aan de boerderij duurt van 9.30 tot 11.30 uur. De voorbereiding van de leskist neemt ongeveer 2 à 3 lessen in beslag.

Scholen uit Midden-Delfland en Vlaardingen
Scholen uit Maasland, Den Hoorn en Schipluiden kunnen zich aanmelden voor de les via educatie@vockestaert.nl
De scholen uit Vlaardingen worden gefaciliteerd door Vockestaert na het wegvallen van het Duurzaamheidscentrum. Deze scholen kunnen zich blijven inschrijven via het NME gids/vlaardingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project ‘Stilte naast de Stad’ kunt u contact opnemen met één van de onderstaande natuur- en milieueducatie (NME) centra of met Cynthia Visser van Vockestaert: educatie@vockestaert.nl

U kunt terecht bij de volgende NME adressen:
De Papaver in Delft: jack@papaverdelft.nl
Het Duurzaamheidscentrum in Maassluis: dcm@maassluis.nl
De Harreweg in Schiedam: info@milieudichterbij.nl
Dienst Stadsbeheer Milieueducatie Den Haag: henke.nienhuis@denhaag.nl
Westlandse Natuur- en Milieueducatie acmjutte@gemeentewestland.nl

Handleiding

PDF Handleiding leerkracht
PDF Speurtocht-Midden-Delfland

 

vockestaert-leerlingen