Bestuur en kantoor

Home » Over Vockestaert » Bestuur en kantoor

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur vergadert elke laatste donderdag van de maand. Het dagelijks bestuur (DB) komt elke tweede donderdag van de maand bijeen.

De leden van het algemeen bestuur zijn:

voorzitter Annie Boekestijn (DB-lid)
Monique Ammerlaan, secretaris (tevens DB-lid)
Dirk van den Berg, penningmeester (DB-lid)
Kees Dijkshoorn
Corine Zeeuw-van Staalduijnen
Aad Kester
Hans van Adrichem (namens LTO Delflands Groen)

Bezetting kantoor

Maandag: gehele dag
Dinsdag: 8.45 tot 15.00 uur
Woensdag: gehele dag
Donderdag: 8.45 tot 15.00 uur
Vrijdagmorgen: incidentele bezetting

dekoe

Gebouw De Koe, Burgemeester Musquetiersingel 40, 2636 GG Schipluiden