Ledenvergadering en jaarcijfers

Home » Over Vockestaert » Ledenvergadering en jaarcijfers

De Algemene Ledenvergadering van ANV Vockestaert en Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland
In 2020 en 2021 zijn de ledenvergaderingen ivm Corona niet doorgegaan. Hierover zijn de leden geïnformeerd. De financiële verantwoording die tijdens deze vergaderingen zouden worden besproken, zijn hieronder in te zien.

Jaarrekening ANV Vockestaert 2020 en beoordelingsverklaring accountant

Jaarrekening Agrarisch Collectief 2020

Verslag Ledenvergadering 2019

Jaarrekening Agrarisch Collectief 2019

Jaarrekening ANV Vockestaert 2019

Jaarrekening ANV Vockestaert 2018

Jaarrekening Agrarisch Collectief 2018

Ontvangsten en uitgaven Weidevogelpact 2018

Jaarrekening ANV Vockestaert 2017

Jaarrekening Agrarisch Collectief 2017

Najaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
in 2018 is besloten de najaarsvergadering te laten vervallen en de ledenvergadering (rond april) te handhaven.