Agenda

Home » Over Vockestaert » Agenda

Algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen beiden één keer per maand

Werkgroep Groenblauwe diensten

vergadert ongeveer 4x per jaar

Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer

vergadert ongeveer 4x per jaar

Werkgroep Educatie/Recreatie:
vergadert ongeveer 6 x per jaar

Voorjaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
vindt plaats op 25 april 2018 om 20:00 uur in de Schelp.

Agenda voorjaarsvergadering 25 april 2018 ANV en Collectief_

Verslag ALV ANV Vockestaert 23 november 2017

Jaarrekening 2017 ANV Vockestaert

Jaarrekening Collectief 2017

Najaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
heeft plaatsgevonden op 23 november 2017 in de Schelp.

Agenda najaarsvergadering ANV Vockestaert Collectief 23 november 2017-1.docx

Notulen ALV Collectief 20 april 2017

Notulen ALV ANV 20april 2017