Ledenvergadering en jaarcijfers

Home » Over Vockestaert » Ledenvergadering en jaarcijfers

De Algemene Ledenvergadering van ANV Vockestaert en Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland
In 2021 is de ledenvergaderingen ivm Corona niet doorgegaan. Hierover zijn de leden geïnformeerd. De financiële verantwoording over 2020,die tijdens deze vergadering zou worden besproken, is hieronder in te zien.

2020 ANV Vockestaert Jaarrekening en beoordelingsverklaring accountant

Jaarrekening 2020 Agrarisch Collectief

Jaarrekening 2019 Agrarisch Collectief

Jaarrekening 2019 ANV Vockestaert

Verslag ledenverg. 25 april 2018

Jaarrekening ANV Vockestaert 2018

Jaarrekening Coöperatie 2018

Ontvangsten en uitgaven Weidevogelpact 2018

Jaarrekening 2017 ANV Vockestaert

Jaarrekening Collectief 2017

Najaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
in 2018 is besloten de najaarsvergadering te laten vervallen en de ledenvergadering (rond april) te handhaven.