Toeslag territoria en mozaiektoeslag zwaar beheer

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Agrarisch Collectief Midden-Delfland » Toeslag territoria en mozaiektoeslag zwaar beheer

Toeslagen

Toeslag voor Territoria Broedvogels (T1)

Jaarlijks laat het Collectief alle broedende weidevogels tellen in het gehele verzorgingsgebied voor de bepaling van deze toeslag. De tellingen geschieden eenmalig in de periode rond 1 april, 1 mei en 1 juni. Voor de telling in de periode rond 1 mei en 1 juni wordt een vergoeding per territoria gegeven. Voor de telling in de periode rond 1 april wordt geen vergoeding uitgekeerd.

Kijk hier voor de weidevogelsoorten die in aanmerking komen voor de vergoeding territoria en hoeveel die vergoedingen bedragen.

De vergoedingen zijn gebaseerd op beschikbaarheid van voldoende budget. Bij overschrijding zullen de uitkeringen naar rato worden gekort.

Mozaïektoeslag: toeslag Zwaar Beheer bij 2 Mozaïeken (T2) of bij 3 Mozaïeken (T3)

U komt vanaf 2023 alleen in aanmerking voor deze toeslag als plasdras onderdeel is van het door u gecontracteerde beheer en deze plasdras gesitueerd is in de polder met pakketen zwaar beheer.

Het Agrarisch Collectief Midden Delfland hanteert als één van haar speerpunten in haar beleid de stimulering van variatie in de pakketten met Zwaar Beheer op een bedrijf. Speciaal met dit doel heeft het Collectief apart budget vrijgemaakt voor de beheerders in haar verzorgingsgebied.

De toeslag mozaïekbeheer is een vergoeding voor de (extra) kosten die op bedrijfsniveau gemaakt worden voor het plannen/inpassen en uitvoeren van het mozaïekbeheer open grasland in een werkgebied (polder). Denk hierbij bijv. aan extra opslagkosten, extra kosten voor vervoer of hogere bewerkingskosten.

De mozaïektoeslag is bedoeld als een extra vergoeding bóvenop de in de tarievenlijst genoemde bedragen. Dit alleen voor vooraf bepaalde beheerpakketten en indien aan de voorwaarden voor mozaïekbeheer wordt voldaan. Er wordt een vergoeding gehanteerd conform een staffel. Kijk hier voor de tarieven mozaïekbeheer.

De genoemde vergoedingen zijn gebaseerd op beschikbaarheid van voldoende budget. Bij overschrijding zullen de uitkeringen naar rato worden gekort.

Meer informatie over de berekening van de toeslag vindt u hier.