Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Home » Diensten » Weidevogels » Weidevogelpact Midden-Delfland » Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Een weidevogelkerngebied is een groter, aaneengesloten gebied waar voor een langere periode weidevogels in het voorjaar voorrang krijgen. Een weidevogelkerngebied krijgt geen natuurbestemming, maar blijft agrarische grond waarop het weidevogelbeheer via een kwalitatieve verplichting wordt vastgelegd. De provincie Zuid-Holland stelt de volgende eisen aan een weidevogelkerngebied:
– minimaal 15 a 20 hectare groot
– ruimte en kwaliteit voor een dichtheid van tenminste 60 broedpaar per 100 hectare
– minimaal 30 jaar in stand blijven, want juridisch bindend wordt vastgelegd

Het Weidevogelpact vond in de Commandeurspolder een geschikte locatie voor het kerngebied op de voormalige BBL percelen. De gemeente Midden-Delfland (huidige eigenaar) stemde in met het plan en stelde de percelen beschikbaar voor de realisatie van het kerngebied. Rudi Terlouw van Bui-Tengewoon maakte een inrichtingsplan en beheerplan voor het gebied. Het waterpeil zal van februari tot half mei 10 cm worden opgezet. Het gebied wordt zo ingericht dat deze tijdelijke peilopzet mogelijk wordt, zonder dat het omliggende gebied daar iets van merkt. In en rondom het gebied worden op een aantal plekken flauwe oevers aangelegd waar een kruidenrijke vegetatie kan ontwikkelen voor de kuikens. Langs een aantal greppels worden kruidenstroken ingezaaid om de ontwikkeling naar een kruidenrijke grasmat te versnellen. Tot slot wordt er op 3 plek ken een greppelplas-dras plek gemaakt.

 

Wethouder Sonja Smit, hoogheemraad Antoinette Jans en gedeputeerde Han Weber gaven 19 oktober het startsein voor de inrichtingswerkzaamheden, die nu in volle gang zijn. Vanaf volgend voorjaar gaat ANV Vockestaert het gebied beheren in samenwerking met haar agrarische leden.