Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Weidevogelpact Midden-Delfland » Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Tot 31 oktober 2021 is er een openbare inschrijving voor pacht in het Weidevogelkerngebied. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelden leest u hier

Een weidevogelkerngebied is een groter, aaneengesloten gebied waar voor een langere periode weidevogels in het voorjaar voorrang krijgen. Een weidevogelkerngebied krijgt geen natuurbestemming, maar blijft agrarische grond waarop het weidevogelbeheer via een kwalitatieve verplichting wordt vastgelegd.

De provincie Zuid-Holland stelt de volgende eisen aan een weidevogelkerngebied:
– minimaal 15 a 20 hectare groot
– ruimte en kwaliteit voor een dichtheid van tenminste 60 broedpaar per 100 hectare
– minimaal 30 jaar in stand blijven, wat juridisch bindend wordt vastgelegd

Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Het Weidevogelpact vond in de Commandeurspolder een geschikte locatie voor het kerngebied op de voormalige BBL percelen. De gemeente Midden-Delfland (huidige eigenaar) stemde in met het plan en stelde de percelen beschikbaar voor de realisatie van het kerngebied. Rudi Terlouw van Bui-Tengewoon maakte een inrichtingsplan en beheerplan voor het gebied. Het waterpeil wordt van februari tot half mei 10 cm opgezet. Het gebied is inmiddels zo ingericht dat deze tijdelijke peilopzet mogelijk is zonder dat het omliggende gebied daar iets van merkt. In en rondom het gebied zijn op een aantal plekken flauwe oevers aangelegd waar een kruidenrijke vegetatie kan ontwikkelen voor de kuikens. Langs een aantal greppels zijn kruidenstroken ingezaaid om de ontwikkeling naar een kruidenrijke grasmat te versnellen. Er zijn twee kleine zandplekken gemaakt waar veldleeuweriken een zandbad kunnen nemen. Op 3 plekken zijn rondom de greppel plas-drasplekken gemaakt waarvan er één goed zichtbaar is vanaf het nieuwe uitkijkpunt op de Trekkade dat ook is aangelegd door het Weidevogelpact. Tot slot wordt nu nog gewerkt aan het verbeteren van de openheid rondom het Weidevogelkerngebied. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft haar bomen op de kade in hakhoutbeheer genomen. Dit najaar verwacht Staatsbosbeheer ook de bomen op de Trekkade terug te zetten naar hakhout.

 

 

Wethouder Sonja Smit, hoogheemraad Antoinette Jans en gedeputeerde Han Weber gaven 19 oktober 2018 het startsein voor de inrichtingswerkzaamheden.

Op 14 maart 2019 werd het weidevogelkerngebied Commandeurspolder officieel geopend door wethouder Sonja Smit, hoogheemraad Antoinette Jans, gedeputeerde Floor Vermeulen en de drie boeren die het gebied gaan beheren. Nu het gebied is ingericht wordt het beheerd door Vockestaert in samenwerking met haar agrarische leden.

Berichten over weidevogelkerngebied Commandeurspolder:

Eerste telling in het weidevogelkerngebied positief!

Nieuw kijkpunt op de Trekkade

Landingsbaan voor weidevogels ligt klaar

Start inrichting weidevogelkerngebied