Gruttoplas Kraaiennest geopend

juni 29, 2021

Na drie jaar dromen, twee jaar voorbereiden en een jaar werken, is het nu zo ver. De gruttoplas in het Kraaiennest, het recreatiegebied tussen Schipluiden en De Lier, is vandaag geopend. Niet alleen is de plas omgevormd tot een waar vogelwalhalla, ook het omliggend terrein heeft een metamorfose ondergaan en biedt nu veel meer ruimte voor biodiversiteit. Initiatiefnemer en bedenker van het project, John Kleijweg kreeg tijdens de feestelijke opening de titel Beschermheer Gruttoplas Kraaiennest: ‘Heel veel grutto’s hebben de plas dit voorjaar al direct gevonden. Ook 23 paar kluten hebben in de plas gebroed en er lopen nu nog veel bijna vliegvlugge kluutkuikens rond. Zo’n hoog broedsucces voor kluten zie je maar op weinig plekken. Het project is nu al een groot succes voor vogels en vogelliefhebbers, die ook in grote getalen zijn komen kijken.’

Maatregelen
Naast een ondiep eiland in het midden van de plas voor de grutto’s, kluten en andere weidevogels, is er een oeverzwaluwwand aan de westoever van de plas aangelegd. Ook deze wand is dit voorjaar al direct door de oeverzwaluwen in gebruik genomen. Naast de plas is een wintervoedselakker ingezaaid. Zangvogels zullen hier komende winter zaden kunnen vinden die hen de winter doorhelpen. Tot slot zijn de hoge populieren vervangen door fruitbomen die in het voorjaar een mooie bloemenzee zullen geven en in het najaar vruchten dragen waar niet alleen mensen, maar ook veel vogels blij mee zullen zijn.

Samenwerking
Naast het nu al geslaagde resultaat voor de vogels, blikken de verschillende partijen en vrijwilligers ook terug op een zeer geslaagde samenwerking. Het project is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de plas, die ook dient als waterberging voor het gebied en paste er het waterpeil en het gemaal aan.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland is enorm blij dat het Weidevogelpact ons drie jaar geleden heeft benaderd met het initiatief om de inrichting van onze waterberging aan te passen voor de weidevogel. Het Kraaiennest is een schitterend voorbeeld van hoe wij door samenwerking mooie en belangrijke dingen kunnen doen voor de biodiversiteit en daarmee voor het gebied. Ik vond het bijzonder eervol om de bedenker van dit prachtige plan vandaag te mogen onderscheiden.”

Het is geweldig dat door een goede samenwerking het Kraaiennest is omgetoverd tot een waar vogelparadijs”, aldus Lisa Wassenaar, Boswachter bij Staatsbosbeheer.

Natuur-gedeputeerde Berend Potjer is enthousiast: “Dit is positief nieuws voor de grutto en andere akker- en weidevogels. Het gaat niet goed met deze soorten, dus zo´n mooi leefgebied erbij waar paren kunnen broeden en kuikens kunnen opgroeien is een echte opsteker. Het Kraaiennest laat mooi zien wat je kunt bereiken als je daar met enthousiaste partijen samen aan werkt

Wethouder Sonja Smit: “De grutto is, samen met de koe, hét icoon van Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Ik ben daarom blij dat het Kraaiennest nu is omgetoverd tot een uniek broedgebied voor weidevogels. We hopen dat de grutto zich hier thuis gaat voelen en jaarlijks in steeds grotere getale terugkomt in Midden-Delfland. Daarnaast heeft het natuur- en recreatiegebied ook nog eens een mooie upgrade gekregen. Ik weet zeker dat vogelspotters en natuurliefhebbers hieraan heel veel plezier gaan beleven!

foto: Michel Kuijpers

linkedin