Mijlpaal voor weidevogelparadijs het Kraaiennest

januari 21, 2021

Vandaag is water ingelaten in de zuidplas van het Kraaiennest, op de grens van De Lier en Maasland. De waterberging is ingericht als foerageergebied voor weidevogels zoals de grutto. Samen met initiatiefnemer John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland zette hoogheemraad Marcel Belt de inlaatstuw bij het gemaal open. Het op peil brengen van het water is een mijlpaal in dit prachtige project.

In het Kraaiennest is de afgelopen maanden hard gewerkt om plas in te richten als gruttoparadijs. In het midden van de plas zijn eilandjes gemaakt die dienen als slikkengebied voor de grutto’s. Om te voorkomen dat honden en vossen naar het midden van de plas zwemmen en de vogels verjagen, is een raster aangebracht. Zo kunnen de grutto’s straks ongestoord aansterken ter voorbereiding op het broedseizoen.

Om de aanleg mogelijk te maken was het nodig dat de plas werd leeggepompt. Begin oktober 2020 hebben vrijwilligers van Sportvisserijbelangen Delfland (SVB) en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland de vissen uit de plas gevangen en uitgezet op andere plekken in ons gebied.

Nu kan er weer water in de plas, maar wel op een lager peil. Hiervoor heeft het Hoogeheemraadschap van Delfland een bestaand gemaaltje aangepast. Na een korte periode van testen is het water in de plas vandaag aangevuld tot NAP -4,00 meter. Binnenkort worden er o.a. nog fruitbomen aangeplant, een voedselakker ingezaaid en worden de schelpen (nu nog in de witte zakken) over het eiland verdeeld.

 Herinrichting van de zuidplas is onderdeel van het project: ‘Impuls aan het weide- en vogellandschap Midden-Delfland’. Een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland en mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

linkedin