Herinrichting zuidplas Kraaiennest iets opgeschoven

augustus 25, 2020

De zuidplas van het Kraaiennest, het recreatiegebied tussen Schipluiden en De Lier, wordt omgevormd tot een waar gruttoparadijs. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt vanaf volgend voorjaar het waterpeil in de plas zodat grutto’s en andere weidevogels er bij terugkeer uit Afrika veilig kunnen rusten en aansterken ter voorbereiding op het broedseizoen. De plas zou hiervoor in augustus worden leeggepompt, maar dat wordt nu twee maanden uitgesteld.

“Grutto’s broeden in de naastgelegen polder. Hoe fitter ze zijn, hoe groter de kans dat ze hun kuikens groot kunnen brengen. En dat is hard nodig, want er worden te weinig kuikens vliegvlug” aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, en bedenker van het plan.

Leegpompen en graven
Deze zomer zou de plas voor de vogels worden ingericht. Hiervoor moet de plas echter eerst worden leeggepompt. Nu blijkt dat er veel meer waterplanten in de plas te groeien dan andere jaren. Dat maakt het leegvissen een lastige klus. Als het warm weer is, bestaat bovendien het risico dat het water te veel opwarmt en de vissen doodgaan. In overleg met Sportvisserijbelangen Delfland is daarom besloten het leegpompen door te schuiven naar de herfst. De plas is dan aankomend voorjaar nog steeds op tijd klaar voor de komst van de grutto’s. Vrijwilligers die dit najaar willen helpen bij het uitzetten van de vis kunnen zich alvast melden via viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Samenwerking
De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep

Herinrichting van de zuidplas is onderdeel van het project: ‘Impuls aan het weide- en vogellandschap Midden-Delfland’. Medemogelijk gemaakt met financiële steun van:

                                  

linkedin