Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken

december 01, 2015

De nieuwe staatsecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, wil iets doen om de teruggang van het aantal weidevogels tegen te gaan. Er komt een plan van aanpak dat samen met onder andere de provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties wordt opgesteld.

Een landelijk dekkend netwerk van 40 collectieven van boeren gaat hierin een belangrijke rol spelen. Die collectieven vormen de kern van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, dat vanaf 1 januari 2016 van start gaat. Dit schrijft Van Dam maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met boeren en natuurbeschermers wil hij aan de slag om de afname van weidevogels en de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen. De omvang van de populaties van diersoorten zoals de grutto, scholekster, tureluur en veldleeuwerik in het agrarisch landschap tussen 1990 en 2013 daalde gemiddeld met 40 procent.

In het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuurbeheer komen er kerngebieden waar de populatie de meeste kans heeft om zich te herstellen. Het beheer moet worden gedragen door collectieven, bestaande uit een groep van onder andere boeren en landeigenaren. In Midden-Delfland wordt dit gecoördineerd door Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. 

linkedin