Succesvol weidevogelbeheer Woudse polder

november 13, 2015

Succesvol weidevogelbeheer Woudse polder

Weidevogels zijn een icoon in het Hollandse weidelandschap, maar ze hebben het moeilijk. Dankzij maatregelen van de agrariërs die het grasland in gebruik hebben, gaat het goed met de weidevogels in de waterberging in de Woudse polder (Midden-Delfland). Dit blijkt uit een inventarisatie tijdens het afgelopen broedseizoen.

Een deel van de Woudse polder is ingericht als waterberging om overtollig water in te kunnen bergen bij extreme neerslag. De waterberging is niet vaak nodig. De weilanden zijn meestal gewoon in gebruik als grasland voor vee. Ook weidevogels maken gebruik van het grasland in de polder en zoeken hun voedsel in het weiland of langs de sloten.

Op verzoek van de Weidevogelwacht Schipluiden en Maasland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Natuurmonumenten heeft Delfland de agrariërs, die de grond van het hoogheemraadschap gebruiken, gevraagd om extra te letten op de weidevogels. Er wordt later in het voorjaar gemaaid. Zo kunnen de jonge vogels die nog niet kunnen vliegen schuilen in het gras tegen roofdieren. Ook is het ideaal als het gebied net wat natter is. Afgelopen voorjaar waren de greppels door goed gevuld met water. Het resultaat: dit broedseizoen werden 8 soorten weidevogels met in totaal 46 territoria geteld.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland – 12 november 2015

linkedin