Ondertekening Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

februari 18, 2016

Midden-Delfland is een uniek gebied, waar we zuinig op moeten zijn. Een van de belangrijkste onderdelen van dit stuk erfgoed zijn de weidevogels. Wij zijn verheugd te kunnen berichten dat er ruim 80 agrariërs in dit gebied gaan deelnemen voor een periode van zes jaar aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

 

Hierbij is per regio een kansenkaart gemaakt en worden nieuwe collectieven gevormd door partijen die samen willen werken om de vogels optimale kansen te bieden om te foerageren, broeden en hun jongen groot te laten brengen.

 

In ons nieuw opgerichte Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland werken deze boeren nauw samen met de Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

 

Op woensdag 9 maart vindt de officiële ondertekening plaats van de contracten.

 

linkedin