Nieuwe deelname Groenfonds Midden-Delfland 2020 – 2023 mogelijk

juni 06, 2019

Het Groenfonds Midden-Delfland beoogt het open agrarisch cultuurlandschap in Midden-Delfland e.o. in stand te houden én de relatie tussen stad en platteland te verbeteren. Aan de hand van gecontracteerde ‘groene diensten’ vindt daartoe beloning plaats voor het behoud en onderhoud van natuur en biodiversiteit, landschapselementen en cultuurhistorische gebouwen. Maar ook voor het openstellen van agrarische bedrijven voor educatieve doeleinden en ‘vliegende’ (tijdelijke) wandelpaden over boerenland.

Voor de periode 2018 t/m 2023 zijn contracten afgesloten voor het leveren van deze ‘groene diensten’. Nu is er nog beperkte ruimte binnen het door het Groenfonds toegekende budget. Dit biedt u de mogelijkheid om voor de resterende periode, die loopt van 2020 t/m 2023, alsnog deel te nemen aan de regeling. Klik  hier voor alle informatie.

linkedin