Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap!

november 23, 2017

Op 14 november jl. heeft de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten het gebied Midden-Delfland aan te merken als Bijzonder Provinciaal Landschap. Midden-Delfland heeft hiermee de primeur, het is de eerste keer dat een gebied wordt aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap.

Afgelopen maart had de gemeente Midden-Delfland, in samenwerking met gemeente Delft, gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland, gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Schiedam, gemeente Westland, gemeente Den Haag, gemeente Vlaardingen, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Midden-Delfland Vereniging, Stichting RECER, Ondernemersfederatie Midden-Delfland, Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Landschapstafel Hof van Delfland, hiervoor een aanvraag ingediend, nadat in januari een nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht is geworden.

Natuurlijk was er al wel een planologische bescherming voor Midden-Delfland tegen grootschalige ingrepen, maar door toekenning van deze status wordt de unieke en kwetsbare kwaliteiten ervan onderstreept. Het gaat overigens om de gehele gemeente, inclusief de dorpskernen.

 

linkedin