Meer kinderen naar de boerderij

december 16, 2019

In het afgelopen jaar 2019 is er een toename geweest met kinderen die de weg gevonden hebben naar een boerderij in het Midden-Delflandgebied. In totaal 126 groepen met in totaal bijna 3000 kinderen vanuit Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer en alles wat er tussen ligt.

In tijden dat er steeds meer gevraagd wordt van de leerkrachten is het een prestatie te noemen dat deze leerkrachten er de tijd en de durf voor hadden om met de kinderen (op de fiets) naar de polder te gaan.

In al die jaren is de basis het zelfde gebleven: Waar komt de melk vandaan? De kinderen leren over de herkomst van hun melk(producten), de verzorging van de dieren en zeker in de bovenbouw wordt er meer aandacht besteed aan de duurzaamheid en de kringlooplandbouw.
De verwondering van de kinderen als een kalf aan hun vingers sabbelen blijft hetzelfde en de kracht van de boeren is om hun passie over te brengen aan hun en stad en platteland dichter bij elkaar te brengen.

Het belang van boerderijeducatie staat sinds 2002 hoog in het vaandel voor ANV Vockestaert en de educatiecentra in de steden, die zich bezig houden met het aanbod voor de scholen. De lessen kunnen alleen goed neergezet worden door de samenwerking van de boeren, de Natuur, milieu- en educatiecentra en ANV Vockestaert. Vockestaert zorgt dat de boeren hun vergoeding voor hun inspanning krijgen via ZuivelNL en het Groenfonds Midden-Delfland.

 

linkedin