Brussel bezoekt platteland Midden Delfland

september 28, 2015

Afgelopen donderdag bezocht een delegatie van de Europese Commissie de gemeente Midden Delfland. Het doel was om te laten zien hoe boeren in Midden Delfland werken aan een duurzame landbouw, wat hun betekenis is voor de stad en hoe zij zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden. Ook was er aandacht voor de waarde van de internationale Cittaslow status van de gemeente.

Aanleiding voor het bezoek is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Met dit programma investeert Nederland de komende jaren ruim € 1,2 miljard in de verduurzaming van de agrarische sector en in de verbetering van de biodiversiteit. De delegatie van de Europese Commissie helpt Nederland bij de uitvoering van dit programma. Hans Zwetsloot, directeur van het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma en verantwoordelijk voor een goede uitvoering ervan, vindt het belangrijk dat men in Brussel een goed beeld heeft van de opgaven in Nederland. Op zijn initiatief vond dit bezoek plaats.

Onder leiding van Tineke van Nimwegen, oud-wethouder van de gemeente en ambassadeur Cittaslow Nederland, werd in de ochtend de agrarische natuurvereniging Vockestaert bezocht. Vockestaert beheert samen met de boeren het bijzondere veenweidelandschap van Midden-Delfland. “De agrarische natuurvereniging zal de komende jaren het Plattelandsontwikkelingsgeld gebruiken voor de instandhouding van de biodiversiteit, in belang van ons unieke, open veenweidegebied,” zo vertelde voorzitter Annie Boekestijn. Zij wees daarbij op het behoud en de bescherming van de weidevogels en de rietsprinkhaan.  Ellen Zwetsloot, medewerker van Vockestaert, vertelde over  de samenwerking met de omliggende steden. Ellen: “Het versterken van de relatie met de stad is voor ons een belangrijk punt. Wij proberen met onderwijs en recreatie de consument en de leerling meer in verbinding te brengen met natuur en voedselproductie”.

Het beheren van natuur- en landschap door een groep boeren, zoals door Vockestaert , is de werkwijze die vanaf 2016 in heel Nederland wordt ingevoerd. De Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) ondersteunt de boeren hierbij. Omdat deze aanpak binnen Europa uniek is, gaf projectleider Walter Kooy een toelichting.

Een rondleiding op het bedrijf van de familie van Leeuwen in Schipluiden gaf een mooi beeld van de bevlogenheid waarmee op dit moderne melkveebedrijf wordt gewerkt. In de voormalige paardenstal runt Corryne van Leeuwen een horecabedrijf en ontvangt daar groepen voor bijvoorbeeld vergaderingen of verjaardagsfeesten Op de boerderij staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo streven Hans en Corné van Leeuwen naar een gesloten kringloop. De  ondernemende familie heeft een duidelijke visie op de toekomst van hun bedrijf. De toepassing van nieuwe technieken, in samenwerking met Lely Industries, staat hierin centraal. Mevrouw Josefine Loriz-Hofman, directeur van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma, gaf aan dat de Europese subsidie juist voor dit  soort innovaties is bedoeld.

Hierop inhakend gaven Kees Boks van de gemeente Midden-Delfland en Gert-Jan Hooijmans, voorzitter LTO Noord een toelichting op het programma “Duurzaam Boer Blijven Midden-Delfland”. Onderzoek toont aan dat de boeren goed op weg zijn. De fosfaat- en stikstofuitstoot van de deelnemende bedrijven is in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen.

Vervolgens  werd door burgemeester Arnoud Rodenburg ingegaan op het internationale netwerk van cittaslowgemeenten en de positie van de Midden-Delfland daarin. “Als hoofdstad van Cittaslow-Nederland en als parel in deze metropoolregio Den-Haag – Rotterdam hebben wij een pioniersrol. Versterking van de authentieke kwaliteit in combinatie met gerichte innovatie is daarbij ons motto.”

Voor meer informatie over het plattelandsontwikkelingsprogramma verwijzen kunt u terecht op: http://www.regiebureau-pop.eu/ of  www.netwerkplatteland.nluitleg in stal

linkedin