Adrianushoeve door Rijkswaterstaat overgedragen aan kudde

maart 30, 2016

Er was nog onzekerheid of alles wel door kon gaan: met code geel trok een heuse paasstorm over Nederland. Zo’n 800 mensen trotseerden de waarschuwing en kwamen toch naar de boerderij om Lammetjesdag te vieren en de overdracht van de boerderij bij te wonen. Klik hier voor een filmimpressie van de dag. Sommige activiteiten moesten door het onstuimige weer worden afgeblazen, andere werden verplaatst. Mede daardoor waren de bezoekers voor het eerst welkom in het opgeknapte voorhuis van de boerderij. Kinderen zaten er te knutselen, anderen aten in een rustig hoekje een pannenkoek.

Onderhoud Recreatiegebied Zuidrand

Ruim zeven jaar werkt de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland, dochter van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, met partijen als KNNV, GZH en de gemeentes Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen samen aan het onderhoud van het Recreatiegebied Zuidrand. Met de steun en inzet van lokale agrariërs is er een duurzaam onderhoudsmodel neergezet dat ook elders kan worden toegepast. Als hulp bij het maaien is er de schaapskudde van zo’n 200 ooien, die de afgelopen lammertijd is uitgebreid met ruim 200 lammetjes.

Draagvlak en samenwerken

Penningmeester Niek Praagman is sinds de start in januari 2009 betrokken bij de kudde. In zijn toespraak haalt hij, uit de lange reeks van mensen die belangrijk zijn geweest voor ontstaan en toekomst van de schaapskudde, symbolisch twee mensen naar voren.  Door zijn werk voor het bestuur van het Recreatieschap, zag oud Midden-Delfland wethouder Christiaan van der Kamp een onderhoudsmodel met lokale boeren wel zitten en heeft zich er met succes sterk voor gemaakt. De andere belangrijke persoon is Jörgen van der Meer, omgevingsmanager A4 Delft-Schiedam. Sinds de oprichting van de kudde heeft Rijkswaterstaat de Adrianushoeve onder anti-kraakvoorwaarden beschikbaar gesteld aan de Stichting. De boerderij aan de Woudweg 26 in Schiedam zou worden afgebroken. Met van der Meer als warm pleitbezorger voor de kudde, is de boerderij blijven staan. De overdracht van de sleutel aan Vockestaert het ‘happy end’ aan een lang verhaal.

Overdracht Adrianushoeve

Met de dankbetuiging aan van der Meer, sleutel overhandigen foto Jeannemieke Hectors 0788bedankt Praagman de diverse organisaties die hun best hebben gedaan om iets dat ertoe doet te behouden. ‘Wat hier aan de Woudweg tot stand is gebracht, is vooral het resultaat van samenwerken en vrijwilligerswerk. Zonder mensen als van der Kamp en van der Meer bij de verschillende instanties en organisaties zou het nooit zijn volbracht. Mensen met hart voor de zaak.’ Praagman spreekt de hoop uit dat het project nog lang voortgaat. Maar ook de hoop steeds weer in contact te komen met mensen die zich in willen zetten voor zaken die ertoe doen. Van der Meer zelf gaf aan het leuk en inspirerend te hebben ervaren om als Rijkswaterstaat bij te mogen dragen aan de toekomst van dit initiatief: iets blijvends in een veranderde omgeving. Na dit officiële moment werd de sleutel overhandigd aan de Stichting Schaapskudde Vockestaert. Lammetjesdag 2016: een prachtig feest voor jong en oud!

linkedin