Agenda

Home » Over Vockestaert » Agenda

 

Algemeen bestuur vergadert de laatste donderdag van de maand:
om 20.00 uur in het kantoor van Vockestaert.

Dagelijks bestuur vergadert 2x per maand:
op woensdagochtend in het kantoor van Vockestaert.

Werkgroep Groenblauwe diensten

Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer

Werkgroep Educatie/Recreatie:
vergadert ongeveer 6 x per jaar

Najaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
vindt jaarlijks plaats in november.

Verslag ledenverg. ANV 29 november 2016

Verslag ledenverg.coll. 29 november 2016

Voorjaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
heeft plaatsgevonden op 20 april 2017 in de Schelp.

Notulen ALV ANV Vockestaert 20 april 2017
Notulen ALV Collectief 20 april 2017