Zien en beleven

Home » Zien en beleven

Zien en beleven is de naam van een cursus die onlangs is afgerond. Niek Praagman heeft deze cursus een aantal jaar geleden opgezet en dit jaar ook weer georganiseerd. Een groep van ca. 25 personen heeft deze cursus dit jaar gevolgd. Deze mensen hebben het Midden-Delfland gebied, de natuur en haar geschiedenis beter leren kennen.

Het programma bestond naast  6 lezingen ook uit een zestal excursies.

Speciale aandacht is gegeven aan het ontstaan en ontwikkelen van gebied en bewoning. Tijdens de excursies zijn karakteristieke plekken in Midden-Delfland bezocht. Het cursusprogramma van Midden-Delfland Zien en Beleven is gepresenteerd door specialisten met passie voor het onderwerp dat zij brengen en voor het gebied.

Programma lezing excursie
Kees Jan van Herk Het ontstaan van Delfland en haar polders 13 oktober 29 oktober
Cor Nonhof Delfland voor en na de stormvloed van 1134 17 november 26 november
Frits van Ooststroom Boerderijen en boerenerven van Delfland 19 januari 28 januari
Pia van Oord Bewoonde gebieden van Delfland 16 februari 25 februari
Jacques Moerman Delflands trekvaarten: historische vaarroutes 16 maart 25 maart
Michel Kuijpers Vogels en zoogdieren in Delfland 13 april 15 april

Henk Groenendaal heeft een beeldverslag gemaakt van de bijeenkomsten. Hier treft u de link naar deze pagina.

zien-en-beleven