Kees en Nieske Dijkshoorn

Home » Over Vockestaert » Boeren Vockestaert » Kees en Nieske Dijkshoorn
Kees en Nieske Dijkshoorn-1024Wij, Kees en Nieske Dijkshoorn hebben een melkveebedrijf in het midden van de duifpolder te Maasland. Op het bedrijf zijn 100 melkkoeien en 45 stuks jongvee. Ook hebben we 40 fokschapen die lammeren in de maanden februari tot en met april. Wij zijn inmiddels de derde generatie  Dijkshoorn die woont op deze boerderij. De vorige generaties hebben elk 40 jaar op deze boerderij gewerkt. Wij hebben in 2000 de boerderij overgenomen. Het woonhuis is van rond 1700 en zit aan de stal vast. In 1976 is er een ligboxenstal aangebouwd en in 1977 is de grupstal die vast zit aan het huis gerenoveerd.  In 2005 is de oude ligboxenstal gerenoveerd en verdubbeld in grootte. De laatste verandering is van 2013 toen hebben we een 20 stands Rapid-exit melkstal naast de ligboxen stal gebouwd en deze is in januari 2014 in gebruik genomen .De boerderij is gebouwd op een kreekrug die op meerdere plaatsen door de polder loopt. Een kreekrug is een rug van klei en zand die door de polder ligt terwijl de rest van de polder laag ligt. Dit kan wel meer dan een meter schelen het lage gedeelte bestaat uit veen.

In het voorjaar zitten er veel weidevogels zoals de kievit, grutto, tureluur en scholekster. Er wordt actief aan weidevogelbeheer gedaan. Zoals mozaïekbeheer (niet alles in een keer maaien maar in drie of vier keer) Vluchtstroken laten staan waar veel jonge vogels zitten maar ook door te spelen met de bemesting de grasgroei hier en daar wat af te remmen zodat er voor de jonge pullen gras is wat lang genoeg is om in te schuilen maar ook weer niet te lang wordt zodat het plat ligt.(een dankbaar en tijdrovende klus)

Op het erf is een boomgaard met oude hoogstamfruitbomen waar geprobeerd wordt om die zoveel mogelijk in tact te houden door nieuwe aan te planten en ze elk jaar zelf te snoeien. Enkele oude rassen zijn De Groningerkroon, IJsbout , Brederode, Ermgaard en Perzikpeer. Bij de ingang van het erf is een geriefbosje. Rondom het erf staan knotwilgen en een Elzensingel.

Sinds 2002 zijn we begonnen met kleuterklassen. Ze kwamen naar de boerderij en we gingen een koe melken, kalfjes voeren schapen voeren,  lammetje de fles geven., soms werd er een schaap geschoren een rondje met de trekker en wagen door het weiland ect.  Een ochtend vullend  programma . Later kwam het verzoek om groep 7 les te gaan geven. Een bezoek op de boerderij  een koe melken (zelf proberen melk uit een speen te stralen) .En dan de rest van de ochtend 2 uur met een lesboekje bij de dieren in het hok opdrachten in en rond de boerderij uitvoeren ,vooral het beleven is erg belangrijk en natuurlijk mag ook een weidevogel opdracht  niet ontbreken! De laatste jaren komen de scholen ook uit Den Haag. Maar ook groepen van  speciaal onderwijs weten inmiddels de weg naar de boerderij. Deze groepen geven heel veel voldoening. Wie weet wat de er nog meer mogelijk is !

Groeten Kees en Nieske Dijkshoorn