Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch natuurbeheer

Vockestaert probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten, dat natuur en landschap het beste bewaard blijven.
meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.
meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.
meer weten ...

18 april Met Vockestaert de boer op!

Vockestaert berichten

De Boshoek als schapenfarm

Op zondag komt de schaapskudde van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert bezit  nemen van de Boshoek. Deze kudde begraast de zuidrand van het Midden-Delfland gebied om ervoor te zorgen dat het

Een update van onze weidevogelwachters; jonge kieviten gesignaleerd!

De kievit behoort bij de familie van de plevieren en heeft de Latijnse naam Vanellus vanellus. De kievit is een talrijke broedvogel in Nederland. Hij roept zijn eigen naam en kan

Met Vockestaert de boer op – geslaagde dag

De ochtend begint met een nevel over het land maar dat trekt snel op en het zonnetje komt  door om de hele dag te blijven schijnen. Langzaam komt de stroom

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.