Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Met Vockestaert de Boer op .........zaterdag 22 april 2017

Beleef de Lente: Lammetjesdag .........maandag 17 april 2017

NL Doet - Zolder wordt expositieruimte..... vrijdag 10 maart 2017

Vockestaert berichten

Workshop Ecologisch Groenonderhoud

Hoe kan je een tuin of terrein zo beheren dat dit de flora en fauna zoveel mogelijk ondersteunt maar tegelijkertijd recht doet aan de specifieke gebruikswensen? In opdracht van Erfgoedhuis

Agrariërs in de waterberging Woudse polder zetten zich in voor de weidevogels

  Het Weidevogelpact Midden-Delfland is blij met de nieuwe pachtcontracten die agrariërs in de Woudse polder en het Hoogheemraadschap van Delfland vorige week hebben ondertekend. In het contract staat hoe

Telling Knobbelzwanen zaterdag 21 januari 2017

Telling Knobbelzwanen 21 januari 2017 Jagers tellen regelmatig de wildsoorten die in hun werkgebied voorkomen. In Zuid-Holland wordt daarnaast van jagers verlangd dat zij in de winter een telling uitvoeren van

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.