Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch natuurbeheer

Vockestaert probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten, dat natuur en landschap het beste bewaard blijven.
meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.
meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.
meer weten ...

BOER ZOEKT HULP 8 november Schrijf je in!

Vockestaert berichten

Boer zoekt hulp …groot succes

In de vroege ochtend kwamen de eerste “hulpen” naar de zeven boerderijen om de handen uit de mouwen te steken. Door het prachtige najaar moesten er zelfs nog koeien uit

VIER DE HERFST BIJ DE KUDDE 1 november

Zaterdag 1 november 16.00 – 20.00 uur Op de oude Germaanse kalender is 31 oktober het begin van het nieuwe jaar: de periode van invallende duisternis en donker. De schaapskudde

BOER ZOEKT HULP 8 November

Na het grote succes van vorig jaar gaan de staldeuren ’s morgens vroeg weer open voor de bezoekers van BOER ZOEKT HULP. De boeren (en hun vrouwen) waren vorig jaar

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.