Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

BOER ZOEKT HULP zaterdag 5 november

Vockestaert berichten

Samen aan de slag

Heel wat mensen zetten zich in voor de ANV Vockestaert en om elkaar eens op een informele manier wat beter te leren kennen zijn we afgelopen zaterdag actief bezig geweest. 

Bijeenkomst weidevogelseizoen 2016

Op dinsdagavond 25 oktober as. vindt in Partycentrum Onder Ons, Kerkpolderweg 8, 2625 EB Delft een bijeenkomst plaats van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Het

BOER ZOEKT HULP zaterdag 5 november

Na het grote succes van de vorige jaren gaan de staldeuren ’s morgens vroeg open voor de bezoekers van BOER ZOEKT HULP. De boeren (en hun vrouwen) zijn zo enthousiast

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.