Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch natuurbeheer

Vockestaert probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten, dat natuur en landschap het beste bewaard blijven.
meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.
meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.
meer weten ...

Opening : vliegende wandelpaden zaterdag 13 september.

Vockestaert berichten

Opening pop-up wandelpad in de Telegraaf

Janet Vijverberg, die druk bezig is geweest met het ontwikkelen van de vliegende wandelpaden, is geïnterviewd voor de Telegraaf. Hierbij de link naar het bericht. http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1 .amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/ 2014/09/11/0002/public/frame/e6efdff3e6eb0e27b772d962a7fd57d871b9f291.html

Opening Vliegende Wandelpaden in Midden-Delfland 13 september

Wandelen in het cultuurhistorisch polderlandschap van Midden-Delfland met knotwilgen, koeien, weidevogels, authentieke boerderijen en mooie vergezichten. Midden-Delflandse boeren stellen vanaf deze zomer hun weiland tijdelijk ter beschikking voor de Vliegende

Nieuw! Vliegende wandelpaden vanaf 15 augustus

Wat gaan we doen deze zomer? Met de (klein)kinderen wandelen over boerenland! De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert heeft in samenwerking met Stichting Groenfonds Midden-Delfland, Omgevingsfonds Midden-Delfland, Fonds 1818, Fonds Schiedam Vlaardingen

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.