Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch natuurbeheer

Vockestaert probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten, dat natuur en landschap het beste bewaard blijven.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

BOER ZOEKT HULP zaterdag 7 november

Vockestaert berichten

Eten die koeien zoveel???

Boer zoekt hulp, een ochtend of middag helpen op de boerderij heeft op zaterdag 7 november weer heel wat ouders en kinderen dichter bij de natuur gebracht. In het donker

Succesvol weidevogelbeheer Woudse polder

Succesvol weidevogelbeheer Woudse polder Weidevogels zijn een icoon in het Hollandse weidelandschap, maar ze hebben het moeilijk. Dankzij maatregelen van de agrariërs die het grasland in gebruik hebben, gaat het

certificaat collectief GLB uitgereikt

Vanaf nu zijn de collectieven officieel gecertificeerde beheerders.   Aansluitend op het Collectievenberaad van 15 oktober vond de feestelijke uitreiking plaats van de certificaten door Jan Pieter Lokker, voorzitter van

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.