Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Resultaten broedseizoen weidevogels 2016

Vockestaert berichten

Lex Thoen vertelt

Cittaslowcafé in Den Hoorn: De Schaapskudde WO 14 DEC Op woensdagmorgen 14 december wordt het 4e Cittaslowcafé van dit jaar gehouden. De eerste drie ochtenden hadden als onderwerpen Streekprodukten, Erfgoed

Boer zoekt hulp reacties

Boer zoekt hulp was weer een groot succes. Hieronder een paar van de reacties. Het was fantastisch afgelopen zaterdag op Hoeve Windlust!! Wat een super enthousiaste boer is boer Eric,

Terugblik bijeenkomst weidevogelseizoen 2016

  Het najaar is vanouds het moment voor een terugblik op het voorbije broedseizoen en de ontwikkeling van de weidevogelstand in Midden-Delfland. Deze terugblik heeft plaatsgevonden op 25 oktober jl. 

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.