Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Met Vockestaert de Boer op .........zaterdag 22 april 2017

Beleef de Lente: Lammetjesdag .........maandag 17 april 2017

Vockestaert berichten

Leren over de boerderij op de boerderij

MAASLAND – Via NME’s in de regio kunnen klassen zich aanmelden voor een bezoek aan een boerderij. Groep 7 van Aloysiusschool bracht woensdag 15 maart een bezoek aan de boerderij

Kinderen van het Westland op de boerderij

Vockestaert probeert meer kinderen naar de boerderij te krijgen voor de les ‘Stilte naast de Stad”. We zijn blij dat we met het Natuur, Milieu-en Educatiecentrum Westland zijn gaan samenwerken

Wordt Midden-Delfand Bijzonder Provinciaal Landschap?

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingetreden. De wetgever biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om waardevolle gebieden aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dit zijn gebieden die

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.