Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch natuurbeheer

Vockestaert probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten, dat natuur en landschap het beste bewaard blijven.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Opening boerenlandhekken 10 oktober

Vockestaert berichten

BOER ZOEKT HULP Zaterdag 7 november

De boeren en boerinnen hebben er weer zin in om de helpers te ontvangen op hun boerderij in Midden-Delfland na het succes van vorig jaar. Wat houdt BOER ZOEKT HULP in?

Nieuw! Boerenlandhekken in Midden-Delfland

Midden-Delfland heeft een uniek landschap, waar we zuinig op moeten zijn.Ingeklemd tussen Delft, Rotterdam en Den Haag kent het een bijzonder cultuurhistorisch polderlandschap met knotwilgen, koeien, weidevogels, authentieke boerderijen en

Brussel bezoekt platteland Midden Delfland

Afgelopen donderdag bezocht een delegatie van de Europese Commissie de gemeente Midden Delfland. Het doel was om te laten zien hoe boeren in Midden Delfland werken aan een duurzame landbouw,

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.