Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch natuurbeheer

Vockestaert probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten, dat natuur en landschap het beste bewaard blijven.
meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.
meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.
meer weten ...

Nieuwe vliegende wandelpaden vanaf 1 juli 2015

Vockestaert berichten

Poëziefestival 19 september 2015

    Poëzie in Midden Delfland De vestiging havo/vwo van het CLD organiseert op zaterdag 19 september 2015 in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert een poëziefestival in Midden Delfland.

Nieuwe Vliegende wandelpaden vanaf 1 juli 2015

Vliegende wandelpaden In de periode van 1 juli tot en met 30 september worden weer twee wandelingen over “vliegende wandelpaden” aangeboden. Beschrijving wandeling Schipluiden-Kraaiennest-Schipluiden Beschrijving wandeling Maasland-Kraaiennest-Maasland

Opening eco-aquaduct A4

Sinds kort heeft het Midden-Delfland gebied weer een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied dankzij het eco-aquaduct op de A4 Delft-Schiedam. Het is een ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.