Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Met Vockestaert de Boer op zaterdag 16 april 2016

Vockestaert berichten

Nieuwe recreatiekaart Stilte naast de Stad

Op 16 april wordt tijdens de opening van de Vockestaertdag de nieuwe kaart gepresenteerd. Dit prachtige product is tot stand gekomen door de samenwerking van Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging

Stap op de fiets vanuit Rotterdam

Op zaterdag 16 april starten twee fietsroutes vanuit Rotterdam naar de Ackerdijkse Polder in Schipluiden. Om 10 uur vertrekt de route vanaf de oude ingang van dierentuin Blijdorp aan de Van

Vrijdag 15 april: Symposium ‘Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes!’

       

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.