Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Weidevogels

In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Vockestaert berichten

Documentaire De Boer op: de kloof tussen boer en burger

https://www.youtube.com/watch?v=RosoW5lwml4

Openstelling Schapenboerderij

Schapenboerderij Vockestaert op woensdag open voor koffie, thee en frisdrinkers! In de maanden juli en augustus starten we op de schapenboerderij met een experiment: al langer zijn er klachten van

Poëziefestival “Dichter bij de boerderij”

Op zaterdag 26 augustus 2017 vindt het derde Poëziefestival plaats in Midden-Delfland. Zie onderstaande link voor meer informatie. http://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/poeziefestival-dichter-boerderij/

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.