Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Weidevogel broedseizoen 2016

Vockestaert berichten

Poëzie Festival “Dichter bij de Boerderij”: zaterdag 10 september 2016

Na de positieve reacties op het eerste festival in 2015, is de tweede editie op zaterdag 10 september 2016. Dit jaar is het monumentale kerkje van ’t Woudt als extra

Wandelen in Midden-Delfland op 18 juni 2016

Op zaterdag 18 juni 2016 is het de eerste van twee Midden-Delflanddagen. Net als de afgelopen jaren is het die dag mogelijk een wandeling van ruim 25 of een kleine

De Stad Uit

Stichting lekker groen (De Stad Uit) houdt zich bezig om kinderen Rotterdam uit te krijgen en b.v. Midden-Delfland te ontdekken. De Stad Uit heeft vorig een aantal scholen op excursie

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.