Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Nieuwe vliegende wandelpaden vanaf 1 december 2015

Vockestaert berichten

Staatssecretaris Martijn van Dam op bezoek.

Op maandagmorgen 1 feb. bracht Martijn van Dam, staatssecretaris van EZ, een bezoek aan de boerderij van Nico van der Wel om aan de tafel te spreken over het nieuw

Welkom-terug-grutto-wandeling 20 maart

De grutto is verkozen tot nationale vogel! Een prachtige en echt Nederlandse weidevogel, die elk jaar uit Afrika terugkeert om in ons weidelandschap te broeden. De lentevogel bij uitstek. Omdat

Met Vockestaert de boer op.

Zaterdag 16 april gaan we weer de boer op en dit keer in polder Ackerdijk. Elk jaar weer een ander stukje Midden-Delfland gebied. We mogen weer kijken bij twee melkveebedrijven

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer dagelijks in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.