Agrarische natuurvereniging voor Midden-Delfland e.o.

 De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Het collectief zet zich d.m.v. agrarisch natuurbeheer samen met de boeren in voor het behoud van de weidevogels.

meer weten ...

Groenblauwe diensten

Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

meer weten ...

Schaapskudde Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Zuidrand.

meer weten ...

Educatie & recreatie

Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren.

meer weten ...

Weidevogel broedseizoen 2016

Vockestaert berichten

Cursus ‘Midden-Delfland: Zien en Beleven’ start 13 oktober

Leer Midden-Delfland met andere ogen ‘lezen’: Fietsend of wandelend door Midden-Delfland blijft het een gebied dat doet verwonderen. Rustig rijdend onder aan de dijk, passeren boten en bootjes hoog bovenlangs.

Boerderij Educatie Nederland

Donderdag 22 september tekent Vockestaert het convenant Platform Boerderij Educatie Nederland met dertien andere deelnemers. Hierdoor maakt Vockestaert deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven

Educatie in het zonnetje

Woensdag 21 september komen de kinderen van groep 7 van de Bavinckschool uit Vlaardingen naar boer Maarten om hun les op de boerderij te hebben. Na het wegvallen van het

Vockestaert Schaapskudde

Vanaf mei is de kudde weer in het gebied te vinden. Henk Groenendaal heeft in beeld gebracht hoe een jaar bij de schaapskudde eruit ziet.

Het gezamenlijke oppervlak van de recreatiegebieden in de Zuidrand is voldoende om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je alleen zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Daarom blijft de basisgroep voorlopig rond de tweehonderd dieren.