Melkveebedrijf Gravesteyn

Home » Over Vockestaert » Boeren Vockestaert » Melkveebedrijf Gravesteyn
Wij zijn Dirk en Isabella Gravesteyn, respectievelijk geboren in 1978 en 1977 zijn wij de vierde generatie melkveehouders op deze locatie. Naast het melkveebedrijf werken we beide ook nog buiten het bedrijf, Isabella werkt 22 uur per week op de administratie van een uitzendbureau en Dirk verricht twee a drie dagen per week loonwerk/aanneemwerk voor particulieren en aannemers. Ons melkveebedrijf ligt pal aan de Oude Leedeweg in Pijnacker, achter de stal loopt een fietspad die erf en weilanden van elkaar scheid. De Randstedelijke bebouwing is nadrukkelijk aanwezig aan de horizon. De Skylines van Rotterdam, Delft en Den Haag zijn goed te zien vanaf het bedrijf. De bebouwing van de diverse VINEX wijken is tot een kilometer van ons bedrijf doorgedrongen. Verder komt het gelukkig niet omdat er ruimte moet blijven voor groen en water. Direct achter onze eigen weilanden ligt een calamiteiten berging van het Hoogheemraadschap van Delfland. Wij houden op het bedrijf zo’n 45 melkkoeien en 25 stuks jongvee. Zij hebben totaal 38 hectare grasland tot hun beschikking. Deels eigendom, pacht van familie en derden, 5 hectare is natuurlijk grasland dat wij pachten van de vereniging Natuurmonumenten. Het mooie aan het boeren op deze drukke plek vinden wij dat we makkelijk in contact komen met de burger/consument. Sinds een aantal jaar doen wij bijvoorbeeld mee aan de Campina Open Boerderijen dagen en mochten bijvoorbeeld op tweede pinksterdag 2016 ruim 3300 bezoekers ontvangen. Vanuit die belangstelling zijn wij gaan onderzoeken hoe we ons bedrijf door het jaar heen meer open kunnen zetten voor de burger. Daar kwam uit dat wij ons hebben gecertificeerd als educatieboer, wij kunnen nu op een doordachte en vooral veilige manier schoolklassen ontvangen op het bedrijf en hen kennis laten maken met het leven in en rond het boerenbedrijf. Typerend voor ons bedrijf is verder dat we sinds januari 2016 in omschakeling zijn naar een biologische bedrijfsvoering. We hopen in 2018 ook daadwerkelijk biologisch te kunnen gaan leveren maar dat is afhankelijk van de markt ontwikkelingen. Onze koeien zijn een mengelmoes van rood en zwartbonte Holsteins, Brown Swiss, Witrik en ook een enkele Maars Rijn IJssel is van de partij. Wij passen onze bedrijfsvoering/maaibeheer aan op de weidevogelstand die gelukkig nog redelijk is bij ons in de polder. Zijn er veel legsels op een bepaald perceel dan laten we met oogsten blokken gras staan als vluchtmogelijkheid. Zijn de vogels al aan het broeden wanneer er nog mest moet worden gereden dan worden de nesten eerst opgezocht zodat we er niet overheen rijden. Dirk en Isabella Gravesteyn Oude Leedeweg 25 2641 NL Pijnacker 015-3694724 Oudeleedeweg25@kpnmail.nl