Vergroten openheid voor weidevogels (MD Schakel -1 maart 2018)

maart 12, 2018

Foto: Tiny van der Meer

Midden-Delfland is een belangrijk weidevogelgebied. Voor de weidevogels is openheid cruciaal om voldoende nakomelingen groot te brengen. De afgelopen weken zijn er daarom in samenwerking met het Weidevogelpact op diverse locaties bomen gekapt en gesnoeid.

Openheid
Weidevogels hebben een open agrarisch landschap nodig. Het zit in hun genen om hun nesten ver weg van bomen te maken. Daarnaast zijn bomen uitzichtpunten en verstopplekken voor hun natuurlijke vijanden (predatoren), zoals de vos en roofvogels, die de nesten leeg roven en de kuikens opeten. Om ervoor te zorgen dat er voldoende jongen geboren en groot worden is het verminderen van de predatie(dus het verminderen van schuilplaatsen en uitzichtpunten voor deze natuurlijke vijanden) van groot belang.

Geschikte leefomgeving voor de weidevogels
In Midden-Delfland zitten belangrijke populaties weidevogels en wordt veel aan agrarisch natuurbeheer gedaan om het voor de vogels aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld de Woudse Polder en de Kralingerpolder zijn goede polders waar de weidevogels zich thuis voelen. In deze polders zijn deze winter meerdere bosjes aangepakt om de openheid te vergroten. Tussen de Woudse Berging en de Zweth is er een bosje geheel ingekort. In de toekomst wordt dit bosje in delen afgezaagd en ontstaat er hakhoutbeheer, zoals dat vroeger vaak voor kwam. Het eilandje in de bocht van de Dorppolderweg is in de loop van de jaren verruigt, waardoor er hogere bomen zijn ontstaan. Dit eilandje is kaal gemaakt en wordt als plas-dras gebied aantrekkelijk voor weidevogels. Het bosje langs het Kralingerpad is verwijderd om de predatiedruk te verminderen en een open verbinding te maken tussen de poldergebieden aan beide kanten van het fietspad.

Weidevogelpact
Het Weidevogelpact is in 2014 opgericht en bestaat uit LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Vogelwerkgroep Midden-Delfland en KNNV afdeling Delfland. Deze partijen werken samen om de weidevogelstand in Midden-Delfland te vergroten. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland adviseren het Weidevogelpact en nemen waar mogelijk zelf maatregelen voor de weidevogels.

linkedin