Ruim 100 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant!

maart 07, 2019

Voortkomend uit de subsidie die het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontving in oktober 2018, zijn er ruim 100 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant bij 14 deelnemers aan dit project van ANV Vockestaert.

De subsidie is bedoeld voor investeringen in de biodiversiteit en de versterking van het agrarisch veenweidelandschap. De subsidie komt voort uit een Europees subsidieprogramma (POP3) voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Het Europees Fonds en provincie Zuid-Holland stellen elk de helft van het subsidiebedrag beschikbaar.

De aanplant van de fruitbomen op erven en in boomgaarden rond boerderijen levert een bijdrage aan landschap, (weide)vogels en biodiversiteit. Hiermee herstellen we verloren gegane bomen en herstellen we een stuk cultuurhistorie, maar zorgen we ook voor versterking van de biodiversiteit en hiermee het insectenleven rond de boerderij. Dit komt de bijen en (weide)vogels weer ten goede als voedselvoorziening (ook voor de mens). Het draagt ook gunstig bij aan de beleving van bezoekers van de boerderijen. Zowel de biodiversiteit als het landschap (cultuurhistorie) en beleving wordt verbeterd.

 

linkedin