Resultaten weidevogelbeheer stemmen Agrarisch Collectief Midden-Delfland positief

oktober 23, 2017

Het najaar is vanouds het moment voor een terugblik op het voorbije broedseizoen en de ontwikkeling van de weidevogelstand in Midden-Delfland. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waar de resultaten van het weidevogelbeheer worden gepresenteerd.

Zonder op de resultaten vooruit te lopen, kunnen we nu al zeggen dat 2017 een stabiel jaar was voor de weidevogels in ons gebied. Dat zal blijken uit de  presentatie van de resultaten over het broedseizoen 2017 door de Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

Voor het komende jaar is het onze ambitie om de maatregelen voor de weidevogels te verdiepen. Het blijft ons streven om de weidevogelstand in ons gebied naar een nog hoger niveau te tillen.

De bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober a.s. bij partycentrum Onder Ons, Kerkpolderweg 8, 2625 EB Delft. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. We hopen op een informatieve en gezellige avond.

linkedin