Bijeenkomst weidevogelbeheer 15 november 2018

november 01, 2018

Het najaar is vanouds het moment voor een terugblik op het voorbije broedseizoen en de ontwikkeling van de weidevogelstand in Midden-Delfland. Het Agrarisch Collectief Midden-Delfland nodigt u uit voor een bijeenkomst waarbij de resultaten van het weidevogelbeheer worden gepresenteerd.

Al met al was 2018 een goed jaar wat betreft broedparen en broedsucces. Ferry van der Lans van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland zal hierover een presentatie geven.

Na de pauze zal Floor Koornneef u bijpraten over de ontwikkelingen binnen het Weidevogelpact. Denk vooral aan de belangrijkste opgave van het Pact: het realiseren van een weidevogelkerngebied. Hoe verloopt dit? Ook de plannen en ambities van het Pact voor de komende jaren komen aan de orde.

De bijeenkomst vindt plaats op 15 november a.s. bij partycentrum Onder Ons, Kerkpolderweg 8, 2625 EB Delft. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. We hopen op een informatieve en gezellige avond.

linkedin