Schapenvragen

jeukInmiddels is het al weer 2016, het achtste jaar van de schaapskudde in de zuidrand. Nog steeds groeit het aantal vragen en de belangstelling bij de voorbijgangers. Hier de meest voorkomende vragen én de antwoorden.

1. ik wil een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over schapen. Waar kan ik informatie vinden?

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft een spreekbeurtpakket dat voor iedereen beschikbaar is. Als er vragen zijn waar je geen antwoord op kunt vinden mag je ze natuurlijk ook aan ons stellen: schaapskuddeMD@gmail.com

Voor het pakket: http://kids.licg.nl/ContentSuite/upload/lgk/drn/Schaap_spreekbeurt2_0T(1).pdf

2. waar blijft de kudde ‘s nachts?

Schapen kunnen het grootste deel van het jaar kunnen gewoon buiten blijven. Alleen kort voor het aflammeren (in de winter) en wanneer het graasgebied te nat is, gaan de dieren de kooi in. Wanneer gronden aan de randen van het gebied begraasd worden, worden flexinetten (tijdelijke afrastering) geplaatst om de overnachtingsplaats voor de groep af te zetten. Let op: om de schapen op hun plek te houden is er ‘schrik op de draad’ van de netten gezet!

3. waarom is de kudde minder in het gebied?

Het beheer van openbare gebieden komt steeds meer bij andere partijen te liggen. De overheid voert een terugtrekkend beleid. Voor de kudde betekent dit dat er minder geld beschikbaar is. Er is een tijd lang minder gelopen met de kudde, maar door de inzet van vrijwillige herders wil de stichting het aantal dagen dat de kudde in het gebied is uitbreiden. Op dinsdag en in het weekend zijn herder(s) en schapen het meest op pad. Herder Lex Thoen ontvangt groepen (familie, vrienden, bedrijven) die op stap gaan met de kudde. Een keer zelf met de herder mee de polder in? Meer informatie: www.lexthoen.nl

4. worden de schapen bijgevoerd?

De schapen worden alleen bijgevoerd wanneer dat nodig is. In de winterperiode is de voedingswaarde van het gras minder dan in de groeiperiode. De meeste ooien zijn dan natuurlijk ook drachtig. Dat kost de dieren veel energie. Een paar weken voor het aflammeren krijgen de schapen hooi en extra krachtvoer.

5. wat gebeurt er met de boerderij?boerderij

Goed nieuws: De Stichting Schaapskudde Vockestaert is sinds 28 december 2015 eigenaar van de boerderij Adrianushoeve aan de Woudweg 26. De plannen zijn gemaakt en in de zomer van 2016 wordt de oude stal verbouwd. Het eindresultaat moet een zwart gepotdekselde Midden-Delfland stal opleveren.

6. blijft de kudde wel bestaan?

De stichting doet haar uiterste best de kudde te kunnen laten voortbestaan. Zij zal dus steeds blijven overleggen met partijen in en rond het gebied om het belang van de kudde veilig te stellen.

7. hoe kan ik helpen en hoe word ik Vriend van de Kudde?

Door bezuinigingen op de natuur en teruglopende beheervergoedingen maken het houden van een schaapskudde kostbaar.  Om de rondtrekkende kudde te steunen is er een reactiepagina waar een berichtje voor het behoud van de schaapskudde kan worden achtergelaten.

Het houden van een kudde en gebiedsbeheer brengt veel werk met zich mee. Onder het motto ‘met elkaar, voor elkaar’ zijn alle helpende handen bij klusjes voor het behoud van kooi, evenementen, activiteiten, kudde en omgeving welkom. Wilt u ons helpen als vrijwilliger of donateur, stuur een berichtje naar: schaapskuddeMD@gmail.com.

Voor € 20,- per jaar bent u ondersteunend vriend en ontvangt dan 4x per jaar de nieuwsbrief ‘Agrarisch- en Schapennieuws’ en uitnodigingen voor leuke en interessante activiteiten bij de schaapskudde en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert.

8. van wie is de kudde?

De kudde is eigendom van de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland. Deze stichting is onderdeel van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, een groep boeren en burgers die de natuurlijke en cultuurhistorische agrarische waarden van Midden-Delfland willen behouden en optimaliseren. De schapen van de kudde zijn de levende grasmaaiers in het recreatiegebied de Zuidrand.

9. wat gebeurt er met de ramlammeren?

Ramlammeren zijn na ongeveer vijf maanden geslachtsrijp en kunnen dan de ooien dekken. Vanaf dat moment worden ze apart van de ooien gehouden en afgevoerd van de kudde. Een deel van de ramlammeren wordt in eigen beheer geslacht. Het vlees is een prachtig streekproduct. Interesse? Aanmelden kan bij beheerder Aad Kleijweg (06-48882157) of via schaapskuddeMD@gmail.com.

gedekte ooien10. waar zijn die gekleurde vlekken voor op de ruggen van de schapen?

In het najaar is de kudde een bont gezelschap met rode, groene, blauwe en gele vlekken op de rug. De vlekken zijn een stempel. Als de ram bij de kudde wordt gelaten draagt hij een borsttuig met een stempel. Iedere twee weken een stempel met een andere kleur. Zo kunnen we zien welke ooien zijn gedekt, maar ook wanneer ze – na een draagtijd van 145 dagen – zullen aflammeren.

11. schapen in de sneeuw: dat is toch zielig?

Een schaap heeft een fantastische winterjas en heeft het daarom niet koud in de sneeuw. De hoefjes zijn van een dikke laag hoorn die ook beschermt tegen kou. Ze zijn er dus prima op gekleed en hebben er geen last van. In de koude periode van het jaar overnachten de schapen wel op de kooi.

12. schapen in de sneeuw: hoe kunnen ze nu eten vinden?

Aan iedere poot heeft een schaap twee tenen. Met deze klauwtjes krabben zij de sneeuw weg om bij het gras te kunnen komen. Op zo’n dag vinden de dieren minder voedsel dan in sneeuwvrije periodes. Op de kooi worden de schapen dan wel bijgevoerd met hooi en krachtvoer, natuurlijk ook omdat de ooien in de winter drachtig zijn.

13. waarom zijn sommige schapen geschoren?

In de lammertijd loopt de groep niet als één geheel. Bij een warme vochtige periode nestelen insecten zich graag in de vacht van de schapen om hun eieren te leggen. Bij het uitkomen van de larven vreten deze de huid van het schaap aan. Om schade hierdoor te voorkomen wordt de vacht geschoren. Dat sommige schapen geschoren zijn en andere niet is dus gewoon een keuze.

scheren14. wanneer worden ze allemaal geschoren?

De schapen worden vrijwel altijd tussen eind april en half juni geschoren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

15. wat wordt er met de wol gedaan?

Het grootste deel van de wol wordt verkocht aan een handelaar. Zelf breien en knutselen met wol begint gelukkig weer hip te worden. Na jaren dat het duurder was de schapen te scheren dan de verkoop van de wol opleverde, worden de vachten nu weer iets duurder. Zelf een vacht kopen kan ook. Stuur dan even een berichtje naar schaapskuddeMD@gmail.com.

16. waarom hebben deze schapen een lange staart?

Veel schapenrassen hebben een echte staart. Per ras zit er wel verschil in. Alleen is een tijdlang bij lammeren de staart gecoupeerd (‘afgeknipt’) om de achterkant van de schapen schoner te houden. Couperen is tegenwoordig verboden. Daarom zie je nu weer meer schapen met een staart. De staarten worden wel vaker geschoren.

17. bent u de hele week herder?

De herders bij de stichting zijn vrijwilligers en combineren het herder zijn met hun baan. De herders die met de kudde door het gebied lopen zijn werken dus niet de hele week met de kudde.

18. kan ik ook herder worden?

Jazeker, maar daar moet je wel wat voor doen: op verschillende plekken worden cursussen gegeven voor aspirant schaapherders met een aantal theorie- en praktijkdagen. Een herder zonder hond is niet denkbaar, elke herder heeft zijn eigen hond. Pas rond een jaar of drie is de hond met de juiste opleiding ‘rijp’ om te kunnen werken.

hulpherders