Nieuwtjes schapenboerderij

 

 

Beleef de lente:  2 april Lammetjesdag

Een gezellige buitenactiviteit voor jong en oud

Lammertijd

Eind februari 2018  verwachten we de start van de lammertijd. Een hele drukke periode voor de beheerder en zijn stagiaires, die als het allemaal goed gaat een stal vol dartelende lammetjes geeft. Het begint een traditie te worden op de 2e Paasdag, dit jaar is dat op 2 april, lammetjesdag! De kudde is klaar voor kraamvisite. Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen op de boerderij Adrianushoeve, Woudweg 26 in Schiedam, een aantal jonge dieren geknuffeld en geaaid worden.

 

Kinderactiviteiten

Genoeg gegeten van paasstol en boterlammetjes? Kom meedoen aan het survivalparcours, ga met een schepnet op slootexpeditie, vaar met de kano, rooster marshmallows boven het kampvuur of kom knutselen. En toe aan een kop koffie of limonade? Hapjes en drankjes zijn op het terrein verkrijgbaar.

 

Demonstraties

Om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur geven onze herders demonstraties schapen drijven.  Heb je altijd al willen weten wat yoga is? Rond 13.30 uur is er een speciale yogaworkshop voor kinderen. Wees wel op tijd als je mee wil doen! Loop om 16.00 uur gezellig mee: met alle herders, honden en bezoekers worden de schapen naar de wei gebracht voor de nacht.

 

Boerderijnieuws

Het is inmiddels al weer het tiende jaar dat de Stichting Schaapskudde Vockestaert M-D de boerderij gebruikt voor onderdak voor de dieren en als uitvalsbasis voor het onderhoud van de Zuidrand. Na de officiële overdracht op 01-01-2016 zijn stal, voorhuis en hooiberg verstevigd en verfraaid waardoor de boerderij nog lange tijd mee kan gaan! En we zijn, enkele kinderziektes mogelijk daargelaten, zowel qua stroom als watervoorziening zelfvoorzienend met zonne- en windenergie en door het opvangen en bewaren en zuiveren van het regenwater. Dit alles mede dankzij financiële hulp van het Omgevingsfonds Midden-Delfland en het Fonds Schiedam-Vlaardingen.

Al met al een fraaie ontwikkeling waar wij, de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland  trots op zijn!

Waar:                          Boerderij Adrianushoeve, Woudweg 26, 3123 KB Schiedam

Wanneer:                 Tweede Paasdag, 2 april 2018 van 12-16 uur

Kosten:                      €2,50 p.p. inclusief deelname aan activiteiten (geen PIN!)

Parkeren:                  Parkeerruimte op eigen terrein en in de omgeving van de smalle Woudweg is zeer beperkt. Kom daarom bij voorkeur met de fiets of lopend

Bent u zwanger?    Het is bekend dat ziektekiemen van de dieren een risico vormen voor u en uw ongeboren kind. Jammer maar u moet daarom het contact met de schapen en hun omgeving mijden en bent deze keer niet welkom! Hard, maar het risico is te groot!

 

 


ADRIANUSHOEVE DOOR RIJKSWATERSTAAT OVERGEDRAGEN AAN SCHAAPSKUDDE

Er was nog onzekerheid of alles wel door kon gaan: met code geel trok een heuse paasstorm over Nederland. Zo’n 800 mensen trotseerden de waarschuwing en kwamen toch naar de boerderij om Lammetjesdag te vieren en de overdracht van de boerderij bij te wonen. Sommige activiteiten moesten door het onstuimige weer worden afgeblazen, andere werden verplaatst. Mede daardoor waren de bezoekers voor het eerst welkom in het opgeknapte voorhuis van de boerderij. Kinderen zaten er te knutselen, anderen aten in een rustig hoekje een pannenkoek.

Onderhoud Recreatiegebied Zuidrand

Ruim zeven jaar werkt de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland, dochter van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, met partijen als KNNV, GZH en de gemeentes Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen samen aan het onderhoud van het Recreatiegebied Zuidrand. Met de steun en inzet van lokale agrariërs is er een duurzaam onderhoudsmodel neergezet dat ook elders kan worden toegepast. Als hulp bij het maaien is er de schaapskudde van zo’n 200 ooien, die de afgelopen lammertijd is uitgebreid met ruim 200 lammetjes.

Draagvlak en samenwerken

Penningmeester Niek Praagman is sinds de start in januari 2009 betrokken bij de kudde. In zijn toespraak haalt hij, uit de lange reeks van mensen die belangrijk zijn geweest voor ontstaan en toekomst van de schaapskudde, symbolisch twee mensen naar voren.  Door zijn werk voor het bestuur van het Recreatieschap, zag oud Midden-Delfland wethouder Christiaan van der Kamp een onderhoudsmodel met lokale boeren wel zitten en heeft zich er met succes sterk voor gemaakt. De andere belangrijke persoon is Jörgen van der Meer, omgevingsmanager A4 Delft-Schiedam. Sinds de oprichting van de kudde heeft Rijkswaterstaat de Adrianushoeve onder anti-kraakvoorwaarden beschikbaar gesteld aan de Stichting. De boerderij aan de Woudweg 26 in Schiedam zou worden afgebroken. Met van der Meer als warm pleitbezorger voor de kudde, is de boerderij blijven staan. De overdracht van de sleutel aan Vockestaert het ‘happy end’ aan een lang verhaal.

Overdracht Adrianushoeve

Met de dankbetuiging aan van der Meer, sleutel overhandigen foto Jeannemieke Hectors 0788bedankt Praagman de diverse organisaties die hun best hebben gedaan om iets dat ertoe doet te behouden. ‘Wat hier aan de Woudweg tot stand is gebracht, is vooral het resultaat van samenwerken en vrijwilligerswerk. Zonder mensen als van der Kamp en van der Meer bij de verschillende instanties en organisaties zou het nooit zijn volbracht. Mensen met hart voor de zaak.’ Praagman spreekt de hoop uit dat het project nog lang voortgaat. Maar ook de hoop steeds weer in contact te komen met mensen die zich in willen zetten voor zaken die ertoe doen. Van der Meer zelf gaf aan het leuk en inspirerend te hebben ervaren om als Rijkswaterstaat bij te mogen dragen aan de toekomst van dit initiatief: iets blijvends in een veranderde omgeving. Na dit officiële moment werd de sleutel overhandigd aan de Stichting Schaapskudde Vockestaert.

 

 


 

Foto: Jeannemieke Hectors

Foto: Jeannemieke Hectors