De schapen

De oorspronkelijke kudde van de Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland was samengesteld uit verschillende soorten heideschapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. Heideschapen zijn sobere dieren die weinig eisen stellen aan voeding en leefomgeving. Dat is belangrijk bij schapen die gebruikt worden om een gebied te onderhouden. Voor weide- en vleesschapen zijn voer en omgeving veel belangrijker.

Fokprogramma
Een heideschaap in een veenweidegebied. De heide heeft een schrale grond en eiwitarme voeding. De polders van Midden-Delfland hebben een moerassige ondergrond met veel eiwitrijk gras. Een heideschaap is daar minder geschikt voor. Daarom werkt de stichting met een fokprogramma waarin zij een ‘Midden-Delfland schaap’ voor ogen heeft: de bouw en conditie van een heideschaap, maar beter geschikt voor het voedselaanbod in onze omgeving.

De-schapen

In 2013 is een deel van de kudde gedekt door Zwartbles rammen. Een keuze die niet heeft opgeleverd wat verwacht werd. De lammetjes van 2014 zijn verwekt door rammen van de eigen kudde, een kruising tussen Coburger Fuchs en Rouge de l’Est (een Frans schapenras). De rammen die voor de jonge aanwas 2015 zorgden, waren van het ras Swifter. Die van 2016 Texelaars. Dit najaar zullen rammen van de eigen kudde worden ingezet.