Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd drachtige schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied de Zuidrand. De schapen zijn gehuisvest in de nieuw gebouwde stal bij de Adrianushoeve. Midden in het 300 ha grote gebied dat door de kudde wordt onderhouden. De zuidrand van Midden-Delfland wordt begrensd door de Vlaardingse Vaart aan de westkant, de Delftse Schie aan de oostkant en de wijken Woudhoek (Schiedam) en Holy (Vlaardingen) aan de zuidkant.

Het Bestuur
Vockestaert heeft in 2009 bij de aankoop van de schaapskudde de ‘Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland’ opgericht. Deze stichting verzorgt het onderhoud van de recreatiegebieden in de zuidrand, voor Staatsbosbeheer. Het onderhoud van de recreatiegebieden wordt verzorgd door twintig boeren in de directe omgeving (Vockestaert leden). De moeilijk bereikbare plaatsen worden begraasd door de schaapskudde. De Stichting valt mede onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

  • Lucia Visser, voorzitter
  • Niek Praagman, secretaris/penningmeester
  • Evert Olsthoorn

De stichting Schaapskudde heeft een eigen website ontwikkeld. Klik hier om deze te bezoeken. Ook vindt u daar meer informatie over de activiteiten die zij organiseren.

Hoe het leven van de kudde in de zuidrand eruit ziet is in beeld gebracht door Henk Groenendaal: