Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland

Begin 2009 heeft Vockestaert honderd drachtige schapen aangekocht voor het beheer van natuur- en recreatiegebied de Zuidrand. De schapen zijn gehuisvest in de nieuw gebouwde stal bij de Adrianushoeve. Midden in het 300 ha grote gebied dat door de kudde wordt onderhouden. De zuidrand van Midden-Delfland wordt begrensd door de Vlaardingse Vaart aan de westkant, de Delftse Schie aan de oostkant en de wijken Woudhoek (Schiedam) en Holy (Vlaardingen) aan de zuidkant.

Het aantal loopdagen met de kudde is in 2016 uitgebreid naar tenminste 3 dagen per week, mede door de inzet van vrijwillige herders. Dinsdag is de vaste dag van herder Lex. Daarnaast gaan herders en schapen in het weekend op pad en soms nog een doordeweekse dag. Een positieve ontwikkeling, nadat er eerder door bezuinigingen op natuurbeheer maar twee loopdagen overbleven.

In 2017 is de lammertijd in de tweede helft van februari begonnen en wordt de eerste week van april afgesloten. Op 2e Paasdag, 17 april, is het Lammetjesdag. De kudde zal dan weer op haar volle omvang zijn met ruim 200 jonge dieren. Het  recreatiegebied de Zuidrand biedt voldoende voedsel om zo’n duizend schapen van eten te voorzien. Maar waar laat je zo veel schapen in de lammertijd? Met de huidige huisvesting lukt dat niet. Waar haal je alle hulptroepen vandaan om de periode van aflammeren goed te laten verlopen? Daarom blijft de basisgroep rond de tweehonderd dieren. Hoe het leven van de kudde in de zuidrand eruit ziet is in beeld gebracht door Henk Groenendaal:

 

Het Bestuur
Vockestaert heeft in 2009 bij de aankoop van de schaapskudde de ‘Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland’ opgericht. Deze stichting verzorgt het onderhoud van de recreatiegebieden in de zuidrand. Dit jaar loopt het contract hiervoor nog met GZH (Groenservice Zuid Holland). Nu GZH is opgegaan in Staatsbosbeheer (SBB) zal er het nodige veranderen. Hoe is nog niet bekend.Het onderhoud van de recreatiegebieden wordt verzorgd door twintig boeren in de directe omgeving (Vockestaert leden). De moeilijk bereikbare plaatsen worden begraasd door de schaapskudde. De Stichting valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

  • Lucia Visser, voorzitter
  • Niek Praagman, secretaris/penningmeester
  • Evert Olsthoorn
  • Sybrand van Haersma Buma