Weidevogelseizoen 2016

Home » Diensten » Weidevogels » Weidevogelresultaten » Weidevogelseizoen 2016

Vogelwerkgroep Midden-Delfland/Agrarisch collectief Midden-Delfland

foto: Floor Koorneef

foto: Ton van Schie

2016, een nieuw stelsel en ook veel nieuwe vrijwilligers in de polder. De weidevogelcursus en de nieuwe manier van monitoring zijn een groot succes. Het enthousiasme, de bewustwording en betrokkenheid van de boeren en vrijwilligers bij ons werk groeit en daar zijn we blij mee.

Dit jaar zijn alle percelen twee keer geteld. Na de tellingen zijn direct kaarten gemaakt. Concreet heeft deze aanpak geleid tot het creëren van kuikenvelden op alle belangrijke plekken met grote concentratie grutto en tureluur. In vergelijking met voor gaande jaren is er sprake van een toename. Boeren, hartelijk bedankt voor jullie medewerking hierin!

Op bouwland is dit jaar door een kleine groep van vrijwilligers veel energie gestoken in de bescherming kievitslegsels tijdens werkzaamheden. Veel legsels komen hierdoor uit, dat is positief. Het is alleen niet zeker of de jonge kuikens na uitkomen op het kale en droge bouwland ook voldoende voedsel en beschutting vinden om te groeien, zich te verstoppen en zo te overleven. Mogelijk krijgen ze een betere kans als direct naast bouwland gewerkt wordt aan goed kuikenland voor kieviten.

De Duifpolder springt er dit jaar zeer positief uit. Een feest voor de vrijwilligers om tijdens de tellingen zoveel in de lucht te zien alarmeren. Op 21 mei is er in de Nationale Vogelweek een weidevogel excursie georganiseerd in deze polder. De deelnemers kwamen voornamelijk uit de steden en dorpen om ons heen. Ze waren enorm enthousiast over de prachtige polder en hebben een heerlijke ochtend gehad.

Er worden veel jongen waargenomen en ook behoorlijk veel grotere en vliegvlugge exemplaren. Maar in onder andere de Kralingerpolder is de predatiedruk van kraaiachtigen dermate dat het aantal grutto’s en tureluurs al jaren daalt. Zo ook dit jaar. Verder brengen hermelijn en vos hier en daar veel schade en massale verplaatsing van ouders met jongen te weeg.

Onlangs is er een brochure uitgebracht over het broedseizoen 2016. folder-weidevogels2016